• / Nyheter
  • / Orimligt av Arbetsförmedlingen att lägga ner kontor utan att alternativ finns på plats

Orimligt av Arbetsförmedlingen att lägga ner kontor utan att alternativ finns på plats

Leif Sandberg, distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne

 

Arbetsförmedlingen planerar att lägga ner 17 av sina 23 skånska kontor. Leif Sandberg, distriktsordförande för Centerpartiet Skåne, är djupt kritisk till förslaget och menar att det är förhastade stängningar som inte går i linje med vad riksdagen har beslutat.

Centerpartiet är inte ensamma om att vara kritiska till generaldirektörens förslag. Bland annat har partier från höger till vänster, fackföreningar och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, reagerat.

Arbetsförmedlingen har genom åren visat sig vara ineffektiv och lyckas inte med sin huvuduppgift – att se till så att den som är arbetslös får ett jobb. Otaliga försök till att få en fungerande Arbetsförmedling har gjorts, men utan resultat.

– Det är dags att ta tag i detta på allvar. Centerpartiet har i många år kämpat för att de arbetslösa ska få den hjälp de behöver och nu ska det genomföras. För att få resultat och nya idéer där dagens Arbetsförmedlingen inte levererar, ska nya aktörer in, privat och ideella, men som bara betalas efter resultat. De ska finna de arbetsgivarkontakter som ofta saknas idag och hjälpa de arbetslösa på nya sätt. Slutresultatet ska vara drivkraften för den som förmedlar jobb, säger Leif Sandberg (C).

Med andra ord; den som kan ordna långvariga jobb åt arbetslösa får betalt för det. Det innebär att fler kan få ett jobb snabbare, eftersom effektivitet blir en drivkraft på ett sätt som idag helt saknas. Men det innebär också att för att få ersättning måste de arbetslösa även vara kvar i arbete, därför betalas inte all ersättning ut direkt.

På flera håll i världen har den här reformen redan genomförts och det har visat sig vara rätt väg framåt.

– Vi har undersökt, jämfört och gjort ett gediget arbete med att komma fram till hur vi vill göra i Sverige. Det är nu dags att på riktigt hjälpa de som inte har ett jobb att gå till. Det gör vi inte genom att fortsätta lappa och laga den nuvarande Arbetsförmedlingen, utan det krävs en större genomarbetad reform som leder till att den som behöver ett nytt jobb får den hjälp de förtjänar och har rätt till.

När Arbetsförmedlingen nu har aviserat stängningen av 130 kontor runt om i landet, hänvisar man till att man gör det för att spara pengar. Leif Sandberg (C) menar att åtgärden är överilad och inte är i linje med den beslutade reformen, utan snarare går emot den:

– Stängningen av små kontor sparar bara en liten bråkdel av de miljarder som Arbetsförmedlingen måste spara. Samtidig är lokal närvar en förutsättning för att omgörningen av Arbetsförmedlingen ska fungera bra, varför förhastade stängningar försvårar reformen.

Det är Arbetsförmedlingens ledning som själva beslutat att de vill spara pengar på just det här sättet. Regeringen har meddelat att man kommer att formulera ett uppdrag som stoppar stängningarna tills en annan lösning finns på plats.

– Sättet som Arbetsförmedlingen nu agerar på, ger oss ytterligare ett argument att organisationen måste göras om i grunden.