• / Nyheter
  • / Möt Charlotte Bossen, vice ordförande i Psykiatri-, Habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Möt Charlotte Bossen, vice ordförande i Psykiatri-, Habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Charlotte Bossen, 31 år från Malmö. Sedan årsskiftet förste vice ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
Efter att ha arbetat i sex år på sjukhuset i Malmö var jag trött på läget i sjukvården. Jag kunde inte stå upp för den vård som gavs, med långa köer och patienter som föll mellan stolarna. Jag bestämde mig därför att bli medlem i Centerpartiet och engagera mig i sjukvårdspolitiken. Jag tycker att det behövs fler politiker som har jobbat på golvet.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?Jag kommer att vara vice ordförande för Region Skånes nya psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnd. Psykiatrin är ett viktigt uppdrag. Mycket behöver bli bättre. Jag ser fram emot att kunna bidra med min kunskap som arbetsterpaeut i det strategiska beslutsfattandet och kombinera det med en Centerpartistiskt, liberal och nära värdegrund.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt uppdrag?
Min bakgrund inom sjukvården. Politiskt är jag även gruppledare för Centerpartiet i kommunfullmäktige i Malmö. Att ha erfarenhet både från kommunal och regional politik har varit till stor nytta för mig. Kommunerna och regionerna behöver bli bättre på att samverka, framförallt när det kommer till sjukvård och tillväxt.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Utmaningarna är många. En utmaningarna är vårdköerna, idag får många vänta orimligt länge för att få vård. Så ska det inte vara. För att få ner köerna behöver vi komma till rätta med en annan stor utmaning, som är personalbrist. Vi har stor brist på utbildade sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysoterapeuter, dietister och annan viktig personal. Vi behöver också bli bättre på att hushålla med ekonomin. Vi tog över inför mandatperioden med stora ekonomiska underskott. Vi måste ha en god ekonomisk hushållning med våra skattepengar. Pengarna ska gå till det som skapar mervärde för medborgarna och som bidrar till regionens utveckling.

Vilken fråga brinner du lite extra för – och varför?
Förebyggande arbete. Allt fler blir sjuka på grund av livsstilsrelaterade sjukdomar. Sjukvården behöver bli bättre på att arbeta med att förebygga sjukdomar. Idag träffar många en läkare först efter att de blivit sjuka. Om vi istället började jobba förebyggande, skulle vi kunna undvika att vissa blir sjuka och för andra skulle sjukdomsförloppet bli lättare. Då skulle vi spara både mycket lidande, men också enorma resurser till sjukvården.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst – och varför?
Vilken svår fråga… Jag skulle nog svara en grön klöver. Eftersom jag är en grön, liberal och frihetlig centerpartist.