Möt Ann Hörnebrant-Sturesson, ledamot i Primärvårdsnämnden

Ann Hörnebrant-Sturesson, 67 år från Magnarp i Ängelholms kommun. Uppdrag som förste ersättare i Regionfullmäktige samt ledamot i Primärvårdsnämnden.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
För snart 20 år sedan blev jag inbjuden av Centerkvinnorna till ett av deras möten. Jag fastnade framförallt för deras jordnära sätt att se de vardagliga frågorna. Jag kunde även relatera till deras värderingar om alla människors lika värde, oavsett etnicitet och kön. Det blev startskottet till mitt långa medlemskap i Centerpartiet.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Naturligtvis ser jag fram emot att få driva frågor inom sjukvården, något som berör de flesta i sin vardag. Det är också viktigt för mig att driva en närodlad vård för alla oavsett ålder. Som centerpartist tycker jag det är viktigt att synliggöra de små sjukhusens kompetens och att hitta vägar för att korta den oacceptabla kösituationen. För den enskilda vårdsökande måste det vara högsta prioritet att bli bemött och förstådd på ett sätt som lotsar dig vidare till rätt vård.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i dina uppdrag?
Jag har arbetat inom vården och har därigenom träffat många människor som blivit missförstådda och inte känt sig trygga, vilket ju är det mest kausala vid det första mötet när man söker hjälp. Jag har sett de problem och behov som finns i vården på nära håll. På så sätt har jag utvecklat en djupare förståelse för både patienterna och vårdpersonalen, något jag ser som en stor fördel i mitt uppdrag.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Att se till så att primärvården fungerar genom att vi utökar med fler specialister såsom geriatriker, psykologer och specialistläkare. På så sätt kan vi minska vårdköerna på akutavdelningarna på våra sjukhus. Dessutom måste vi förbättra personalens arbetsmiljö så att de kan fokusera på att ge bra vård.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst - och varför?
Ugglan, den har ett helikopterperspektiv. I mitt uppdrag är det bra att ha skarpa ögon och kunna se ett sammanhang.