• / Nyheter
  • / Möt Anneli Kihlstrand, ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden

Möt Anneli Kihlstrand, ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden

Anneli Kihlstrand, 51 år från Arlöv. Ordinarie ledamot i Regionala utvecklingsnämnden (RUN).

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
Som nyinflyttad i Burlövs kommun engagerade jag mig under valåret 1998 i Centerpartiet. Jag fick en plats på den lokala listan och efter valet blev jag invald i barn- och utbildningsnämnden. Sedan dess har jag varit förtroendevald i kommunen bland annat som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Jag har alltid haft ett intresse för politik, men det var först när jag flyttade till Skåne som jag blev politiskt aktiv. Jag känner mig hemma i ett socialliberalt parti som kombinerar tilltro till individens frihet och ansvar med en omsorg om alla. De värderingarna hittar jag i Centerpartiet. Utbildnings- och miljöfrågor är särskilt viktiga för mig. Här känner jag att jag kan påverka och bidra med mina tankar.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Att få vara med och jobba med utvecklingen i Skåne. Frågorna runt livsmedel och energi är viktiga med potential att vara starka för Skåne och utvecklingen i regionen.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt uppdrag?
Jag har viss inblick och erfarenhet eftersom jag tidigare suttit en period som ersättare i regionala tillväxtnämnden (nuvarande regionala utvecklingsnämnden). Dessutom har jag bred erfarenhet kring frågor om företagande och hållbar tillväxt inom det gröna näringslivet, genom mitt yrkesliv som agronom. Jag har bland annat varit delaktig i arbetet med en Livsmedelsstrategi för Sverige och Skåne.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Att få fart på sysselsättningen hos skåningarna. Att ha ett arbete, som anställd eller som egen företagare är en förutsättning både för den egna livskvaliteten och för det gemensamma skatteunderlaget. Detta är i sin tur en förutsättning för att ha råd med fungerande och högkvalitativ vård för hela Skåne. Vi måste snarast få bort vårdköerna och erbjuda en mer nära vård.

Vilken fråga brinner du lite extra för - och varför?
Då skulle jag säga grön och hållbar tillväxt, frågor om livsmedelsproduktion och energi. Här har vi potential att lösa de miljö- och klimatutmaningar som vi står inför, samtidigt som det ger livskvalitet.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst - och varför?
Jag väljer att vara en vanlig glad figur, just för att min livsinställning är att vara positiv. Och jag vill gärna ta tillfället i akt och klämma in ett citat från min mamma: “Man har inte roligare än man gör sig”. Det är ett val man gör. Enklare än så blir det inte