• / Nyheter
  • / Livsviktigt med extra pengar till kvinnojourerna

Livsviktigt med extra pengar till kvinnojourerna

Riksdagsledamoten Sofia Nilsson (C) och regionrådet Birte Sandberg (C) på studiebesök hos Frida Kvinnojour i Hässleholm


I vårbudgeten, som har förhandlats fram mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen, finns ett tillskott på 40 miljoner kronor i år till tjej- och kvinnojourerna. Det är en – i ordets rätta bemärkelse – livsviktig satsning, menar riksdagsledamoten Sofia Nilsson (C) och regionrådet Birte Sandberg (C).

I fredags besökte de centerpartistiska politikerna Frida Kvinnojour Hässleholm. Kvinnojouren har 22 platser och erbjuder våldsutsatt kvinnor högsta säkerhet:

– När vi 2016 blev attackerade med två molotovcocktails, bestämde vi oss för att sätta in skottsäkra fönster, galler och sju säkerhetsdörrar, berättar verksamhetschefen Lotta Otterdahl.

I vårbudgeten har Centerpartiet fått igenom flera viktiga satsningar på jämställdhetsområdet. Ett av dessa är statsbidraget till tjej- och kvinnojourerna som ökas från 100 till 140 miljoner kronor. Dessutom tillkommer exempelvis 45 miljoner kronor till arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor, där bland annat ökad finansiering till Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) ingår.

– Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på största allvar. Mäns våld mot kvinnor är ett av de största samhällsproblemen och vi måste våga prata mer om det, säger riksdagsledamoten Sofia Nilsson (C) och fortsätter:

– Den gemensamma nämnaren för de här ohyggliga brotten är inte socialgrupp, inkomst, utbildning, boende eller religion. Den gemensamma nämnaren är män.

Såväl Sofia Nilsson som Birte Sandberg menar därför att samhället måste klara av att både skydda kvinnor och arbeta långsiktigt med attitydförändringar. Här har bland annat skolan en viktig uppgift att jobba med jämställdhet.

Regionrådet Birte Sandberg ser också att hennes specialistområde – primärvården – är betydelsefull för att upptäcka våld mot kvinnor.

– När man studerar till sjuksköterska får man också lära sig vilka signaler som visar om något inte stämmer. Det gäller att förstå att man inte alltid kan räkna med raka svar, utan att man måste närma sig med stor empati och kunna tolka vad som sägs mellan raderna, säger Birte Sandberg.

– Vi är många som med upprördhet, sorg och ilska såg dokumentären om Josefin Nilsson. Det finns massor att göra. Att satsa på tjej- och kvinnojourerna är en livsviktig fråga – bokstavligt talat, säger Sofia Nilsson.