Möt Ola Olsson, ledamot i Regionala utvecklingsnämnden

Ola Olsson från Trelleborg, 30 år. Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden samt ersättare i Folkhälsoberedningen.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
Jag har alltid varit politisk intresserad och brunnit både för Trelleborg och Skåne. Jag valde att agera och försöka påverka i stället för att sitta hemma och gnälla. Att det blev just Centerpartiet är dels för att det finns väldigt bra företrädare i Trelleborg som jag kan relatera till och dels partiets värderingar.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Det är ju såklart att få möjligheten att arbeta med både folkhälsa och utveckling. Utveckling måste det finnas, det måste finnas ett driv framåt i hela regionen. Jag tycker också att det är viktigt att investera i folkhälsofrågor. Investerar man i folkhälsa är det oftast ingen kostnad, snarare något man får tillbaka i det långa loppet. Slår investeringarna väl ut i folkhälsofrågorna, kan man räkna hem de satsningarna på vården.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt uppdrag?
Jag tror jag får stor nytta av mina tidigare politiska erfarenheter då jag suttit i fritidsnämnden i Trelleborg i fyra år. Där har jag haft ett nära samarbete med Skåneidrotten och Skånska idrottsförbundet. Något som passar väl in i mitt nya uppdrag i folkhälsoutskottet och folkhälsoberedningen. Till vardags arbetar jag som exploaterings controller i Malmö, och just exploatering är ju nära förknippat med utveckling.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Vår största utmaning är att få ordning på ekonomin. Idag lever vi längre och det är påfrestande för vården och omsorgen. Då gäller det att vi hittar nya sätt att arbeta på. Nya innovativa lösningar betyder inte att vi ska dra ned på personalstyrkan. Det betyder att personalen kan arbeta effektivare och på toppen av sin kompetens.

Vilken fråga brinner du lite extra för - och varför?
För mig är det viktigt att den enskilda individen mår bra. Vi har ett växande problem med ohälsa som vi måste ta på allvar. Jag tror att satsningar på folkhälsan ger stora vinster både för regionen och för skåningen. Genom att öka skåningarnas välbefinnande kan vi både må bra och minska sjukvårdskostnaderna.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst - och varför?
Den som blinkar med ena ögat. Även om jag arbetar med tunga frågor och är seriös, vill jag kunna ha ett leende på läpparna.