• / Nyheter
  • / Möt Henric Sjöstrand, ersättare i Kollektivtrafiknämnden

Möt Henric Sjöstrand, ersättare i Kollektivtrafiknämnden

Henric Sjöstrand, 37 år från Röddinge. Ersättare i kollektivtrafiknämnden sedan årsskiftet.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
Jag började engagera mig i Centerpartiet därför att det var det parti som lyssnade och aktivt stred för mina frågor. Framförallt under tiden då vi tillsammans med Facebookgruppen ”Stanna för oss” räddade ett antal hållplatser från sanering/borttagning. Efter det lockade Birte Sandberg in mig i politiken.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Som ersättare i Kollektivtrafiknämnden vill jag se till så att Skånetrafiken levererar en utbyggd och kvalitativ kollektivtrafiken både i staden och på landet. Jag kommer att arbeta för att alla hållplatser behålls. Framförallt på landsbygden där en eventuell sanering/borttagning av hållplats slår hårt mot medborgaren och resenären.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt uppdrag?
Har sedan 2006 arbetat inom den offentliga sektorn (kommun och region) och under denna tid har jag pendlat (tåg/buss) varje dag. Det är en bra erfarenhet jag tar med mig in i nämnden. Förståelsen för beslutsgången mellan tjänstemännen och politiken är också viktigt.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Det som har präglat och kommer att prägla allas arbete är ekonomin. Hur vi kan leverera samhällstjänster och samtidigt ha en ekonomi i balans.

Vilken fråga brinner du lite extra för – och varför?
Bevara kollektivtrafiken på landsbygden och utveckla den. Jag kommer att arbeta hårt för att Skånetrafiken inte ska sanera bort några hållplatser. Om bussen ändå går där, så ska man kunna stanna den också.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst -– och varför?
Hänglås-emoij då jag i min profession arbetar med säkerhetsfrågor.