Möt Mattias Horrdin, ledamot i Sjukhusstyrelse SUS

Mattias Horrdin, 39 år från Lund. Ledamot i Sjukhusstyrelse SUS (Skånes universitetssjukhus) sedan årsskiftet.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?
Jag engagerade mig politiskt 2006. Den viktigaste frågan för mig då var övervakning och avlyssning på internet. När jag pratade med Centerpartiets företrädare slog det mig att jag hade många gemensamma åsikter som partiet har i andra områden också.

Vad ser du mest fram emot med ditt uppdrag den här mandatperioden?
Det jag ser fram emot mest med mitt uppdrag är att få insyn i och möjlighet att styra en verksamhet som gör allt från den nära sjukvården till den högspecialiserade forskningen i ett. SUS är idag en verksamhet med fantastisk kompetens men som lider av ekonomiska svårigheter.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av i ditt uppdrag?
Jag sitter även i Barn- och skolnämnden i Lunds kommun, en verksamhet som även den är starkt beroende av sin personal och där eleven hamnar i fokus på samma sätt som sjukhusets patienter. Utmaningarna är de samma, om än i mycket mindre skala.

Vad är den största utmaningen för Region Skåne de kommande fyra åren?
Den största utmaningen för Region Skåne är att se till att man får likvärdiga möjligheter till vård och kollektivtrafik oavsett var i Skåne man bor. En flytt till staden ska ske när man vill det, inte när man blir tvingad till det.

Vilken fråga brinner du lite extra för - och varför?
Jag brinner lite extra för ungas uppväxtvillkor. Som tonåring blev jag föräldralös och vet hur viktigt det är att någon kommer in och stöttar när man riskerar att hamna fel i livet.

Vilken emoji skulle beskriva dig bäst - och varför?
Den med glasögon på, av naturliga skäl.