CSK får topplacering i den årliga AT-rankingen

Årligen presenteras en AT-ranking av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Den presenterar vad nyutbildade läkare anser om sin allmäntjänstgöring. I rankingen för 2019 som nyligen presenterades placerar sig Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) på prispallen med en tredje plats. Detta med det sammanfattade helhetsbetyget 5,63 av 6,00 möjliga.

– Det är oerhört glädjande att CSK fortsätter få goda betyg för den verksamhetsförlagda utbildningen som bedrivs på sjukhuset, både bland läkare och sjuksköterskor. Inte minst att CSK i AT-rankingen klättrat från plats 60 år 2016 till årets tredje placering, säger Patrik Holmberg (C), ordförande för Sjukhusstyrelse Kristianstad.

Samtliga av de AT-läkare som har svarat på enkäten skulle dessutom rekommendera en vän att söka AT på CSK.

– En lyckad AT-utbildning är oerhört viktig för det enskilda sjukhusets framtida kompetensförsörjning för att vi dels ska kunna locka nya studenter att göra sin AT-tjänstgöring här, men inte minst att de ska bli intresserade av att fortsätta arbeta på CSK efter avslutad AT-tjänstgöring, fortsätter Patrik Holmberg (C).

– Nu ska vi titta på vad vi kan behöva göra för att förbättra oss ytterligare och förhoppningsvis placera oss på första plats i närtid, avslutar sjukhusstyrelse Kristianstads ordförande Patrik Holmberg (C).

Hela AT-rankningen går att läsa här: https://slf.se/sylf/at-ranking/