Inför kommunalt veto vid prospektering i alunskiffer

Centerpartiets partistyrelse föreslår partistämman att ställa sig bakom ett kommunalt veto vid prospektering av mineraler i alunskiffer. Det skulle bekräfta ett tidigare beslut. Med ett kommunalt veto hade det varit möjligt för skånska kommuner att stoppa prospekteringen. Även en utredning av hur markägarperspektivet kan stärkas i minerallagstiftningen behöver tillsättas.

Ledande företrädare för Centerpartiet har därför besökt markägare som berörs av provborrningen för att ta del av deras erfarenheter.

– Jag är väldigt glad över att ha fått besöka Österlen och berörda markägare. Det är viktiga perspektiv som lyfts och som inte alltid kommer fram. Gruvnäringen är mycket viktig för Sverige både med avseende på arbetstillfällen och mineralförsörjningen. Men det betyder inte att det passar att ha en gruva överallt, säger Helena Lindahl (C), näringspolitisk talesperson för Centerpartiet.

– Det är viktigt att stärka äganderätten i Sverige. Det gäller inte minst för markägare vid mineralprospektering. En utredning kommer att initieras under 2019 där Centerpartiet vill se att äganderätten stärks i minerallagstiftningen, säger Kristina Yngwe (C), ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott.

– Arbetstillfällen inom gruvnäringen måste vägas mot arbetstillfällen inom de befintliga näringarna. På Österlen är både besöksnäring och livsmedelsproduktionen viktiga näringar som kan hotas av prospektering, säger Sofia Nilsson (C), riksdagsledamot.

– Beslut bör alltid fattas så nära människan som möjligt. Ett kommunalt veto för prospektering i alunskiffer gör just att beslutet kommer nära de som berörs av beslutet, säger Jonny Cato (C), riksdagsledamot

I våras lade regionrådet Birte Sandberg (C) en motion till Centerpartiets partistämma med förslag på att införa ett kommunalt veto vid prospektering i alunskiffer. Partistyrelsen yrkar nu bifall till detta. Stämman är den 26-28 september i Karlstad. Centerpartiet i Region Skåne har tidigare agerat och fått regionstyrelsen i Skåne att tillskriva regeringen med krav på ändrad minerallagstiftning.

– Jag är väldigt glad för partistyrelsens beslut. Vi har agerat i Skåne både med motionen och har tidigare fått med oss en enig regionstyrelse på att tillskriva regeringen i frågan. Det är positivt att frågan nu kommer att lyftas frågan på högsta nivå, säger Birte Sandberg (C), regionråd i Skåne och motionär.

Även kommunföreträdare ser positivt på förslaget.

– Från kommunalt håll välkomnar jag ett kommunalt veto. Då skulle vi i Tomelilla kommun, som har en bred politisk enighet i frågan, kunna stoppa mineralprospekteringen i alunskiffern, avslutar Magnus Nilsson (C), vice ordförande i Ystad-Österlenregionens miljöförbund.