Linander hoppas på tydligare lagstiftning

Idag är Annette Linander (C), regionråd med särskilt ansvar för digitaliseringen i Region Skåne, i riksdagen för att träffa skånska riksdagsledamöter. Hon hoppas särskilt på att lyfta hur gamla lagar krockar med den skånska vårdens digitalisering. ”Nuförtiden använder var och varannan appar som samlar deras personliga hälsodata. Hur ska vi förhålla oss till det?”

Mötet går ut på att diskutera hur man gemensamt kan driva frågor som är särskilt viktiga ur ett skåneperspektiv och för de skånska medborgarna.

För Annette Linander är bland annat patientdatalagstiftningen brännande aktuell. Hon är sammankallande i den politiska referensgruppen för genomförandet av Skånes Digitala Vårdsystem (SDV), en heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar för Region Skåne.

– SDV ligger i digitaliseringens framkant för att skapa en bättre vård. Men som det ser ut i dag, kan vi inte använda tekniken fullt ut eftersom den krockar med gammal lagstiftning, säger Annette Linander.

För att möjligheterna med SDV verkligen ska utnyttjas optimalt, behövs medicinsk informationsöverföring mellan till exempel olika vårdgivare inom regionen. Här kolliderar två intressen. Å ena sidan den personliga integriteten. Å andra sidan fördelarna för patienten att ha en ständigt uppdaterad journal, som innehåller samlade anteckningar från när patienten har varit hos Region Skåne, någon privat vårdgivare, eller fått kommunal vård.

– Det är en konkret målkonflikt vi lever med och där lagstiftningen inte är kristallklar, säger Annette Linander och fortsätter:

– SIP, Samordnad individuell plan, innebär att skåningar med stora behov ska kunna få en sammanhållen och personcentrerad vård. Primärvård, slutenvård, kommunal hemsjukvård – och inte minst patienten själv med anhöriga – planerar i samråd vården. Naturligtvis är det smidigare om de olika aktörerna enkelt kan dela planen och viktig information med varandra, helst digitalt. Men sekretesslagstiftningen försvårar detta. I stället får ibland vårdande personal på hemsök hos en patient med SIP, hoppas på att det ligger en lapp innanför dörren med informationen som behövs.

Annette Linander hoppas nu på att riksdagens skånska ledamöter kan driva frågorna om en uppdaterad, tydligare lagstiftning:

– Jag vill ta tillfället i akt att förklara vilka konkreta problem som vi i Region Skåne stöter på. Nuförtiden använder var och varannan appar som samlar deras personliga hälsodata. Hur ska vi förhålla oss till det? Jag är medveten om att det här är svåra gränsdragningar för lagstiftarna. Men vi behöver besked snarast, så att inte digitala projekt stoppas eller hejdas i onödan.