• / Nyheter
  • / Glädjande satsning för tågtrafiken till Österlen

Glädjande satsning för tågtrafiken till Österlen

Lars Hansson (C) och Birte Sandberg (C)

Kollektivtrafiknämnden har idag beslutat att medfinansiera en ombyggnad av Simrishamns station med uppställningsspår för tåg och rusta upp uppställningsplattform. Det nya stationsspåret i Simrishamn möjliggör att kunna skapa en robust tågtrafik vilket innebär att färre avgångar ställs in och på sikt skapas möjlighet till tätare avgångar.

Satsningen möjliggör att kunna ställa upp Pågatåg under dagen och på så sätt minska överkapacitet i systemet. Detta innebär att man under lågtrafik kan ställa ett av tågsätten i Simrishamn och därmed anpassa kapaciteten mer utifrån efterfrågan, istället för att köra med mer tågsätt än man behöver.

Totalt medfinansierar Skånetrafiken med 25 miljoner kronor, en investering som beräknas tjäna in sig på ca 5 års tid. Detta tack vare att man kan spara in på överkapaciteten motsvarande 5-6 miljoner kronor per år.

– Genom att nu kunna minska den årliga driftskostnaden med upp emot 6 miljoner kronor kan vi nu frigöra ekonomiska resurser som kan användas till ett ändrat trafikutbud samtidigt som vi stärker flexibiliteten och skapar en robustare tågtrafik till sydöstra Skåne, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Birte Sandberg, regionråd, tar ofta tåget mellan Tomelilla och Malmö. Hon är glad över beslutet.

– För mig som representant för sydöstra Skåne är det oerhört välkommet att denna satsning nu sker. Kollektivtrafiken är viktig för att hela Skåne ska leva och utvecklas. Färre inställda tåg och på sikt fler avgångar som skapar en förbättrad tillgänglighet för hela Österlenbanan, säger Birte Sandberg (C), regionråd och ledamot i regionfullmäktige från Tomelilla.