• / Nyheter
  • / Två skåningar tilldelas Centerpartiets högsta utmärkelse Bramstorpsplaketten

Två skåningar tilldelas Centerpartiets högsta utmärkelse Bramstorpsplaketten

Vid Centerpartiets pågående partistämma i Karlstad har Bramstorplaketten delats ut. Det är Centerpartiets finaste och högsta utmärkelse som delas ut till personer som under en lång tidsperiod aktivt deltagit i organisationsarbetet och utfört en banbrytande gärning för partiet och dess idéer. Partistyrelsen beslutar om vem som får utmärkelsen efter förslag från partidistrikten.

Totalt sju mottog utmärkelsen, vara två av dessa är skåningar. Dessa är Gunnel Wallin och Kerstin Warnerbring.

– Det är oerhört glädjande att två starka företrädare för Centerpartiet i Skåne nu tilldelas partiets högsta utmärkelse och mottagit partistämmans stående ovationer, säger Leif Sandberg (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne.

Gunnel Wallin
Gunnel växte upp på en gård utanför Åstorp och utbildade sig så småningom till hushållslärare. 1952 gick hon med i SLU och 1968 i Centerpartiets kvinnoförbund. Hälsa, vård och trygga livsmedel var hjärtefrågor. Men också arbetet för jämställdhet.

Gunnel var distriktsordförande i Centerkvinnornas Kristianstadsdistrikt i tio år. Hon var ordförande i Grevie Centerkvinnor i tio år. Hon är hedersledamot i Bjäre Centerkvinnor.

I mer än 20 år, från 1976 och fram till 1998, var hon landstingspolitiker i Skåne. Där var hon bland annat ordförande i Ängelholms sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelsen och tandvårdsnämnden.

Som kommunalpolitiker i Båstad var hon bland annat ledamot i miljö- och hälsovårdsnämnden.

Hon har varit ledamot av Sveriges Riksdag i två omgångar: 1998–2002 och 2009–2010. Under riksdagsåren var hon ledamot i justitieutskottet. Men också ersättare i social- och trafikutskotten.

Hon har varit förtroendevald i Sveriges lokaltrafikförening. Ledamot i Socialförsäkringsnämnden. Ledamot i etiska forskningsnämnden i Lund. Ledamot i Försäkringsdomstolen. Nämndeman i Migrationsdomstolen och Länsrätten i Malmö. Ordförande i Noaks Ark i Helsingborg. Ordförande i Fontänhuset i Båstad. Bland annat.

Kerstin Warnerbring
Kerstin Warnerbring växte upp i Jämtland. Men i Centerrörelsen och i många andra sammanhang är hon nog mer förknippad med Skåne.

Kerstin utbildade sig till socionom på Socialhögskolan i Stockholm. Och hennes engagemang för sociala frågor, och för barn och unga har alltid varit starkt. Under närmare 20 år var Kerstin aktiv i kommunpolitiken i Vellinge. Där satt hon bland annat i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och socialnämnden. Som kommunpolitiker var hon bland annat drivande för att minska barngrupperna i förskolan och för att ge fler barn möjlighet till fritidshemsplats.

1994 valdes Kerstin Warnerbring in i riksdagen. Där satt hon som suppleant i social- och näringsutskotten. Också här vittnar många av de motioner Kerstin skrev om hennes sociala engagemang. Men hon var också aktiv i frågor som rörde IT, företagarfrågor och en mer flexibel arbetsmarknad.

Efter att hon lämnade riksdagen 1998 fortsatte hon som distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne. Som nu slagits ihop till ett distrikt eftersom Malmöhus och Kristianstads län blivit Region Skåne.