• / Nyheter
  • / C: Krispaket för att lösa elkrisen i Skåne

C: Krispaket för att lösa elkrisen i Skåne

Centerpartiet presenterar nu ett krispaket för den skånska energisituationen som skulle lösa problemen på både kort och långt sikt.

Den senaste tiden har ett antal industrier, kommuner och andra aktörer fått avslag på sina framtida behov av el. Orsaken är att kapacitetstaket för elen i Skåne har nåtts under de timmar där det finns mest belastning. Grundproblemet är att stamnätet inte har byggts ut i den hastighet som lovats och som behövts. Om fem år ska utbyggnaden vara klar.

Centerpartiet presenterar nu ett krispaket för den skånska energisituationen som skulle lösa problemen på både kort och långt sikt. Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot för Malmö, har senaste månaderna haft ett tät samarbete med Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin och idag presenterar partiet ett tydligt och realistiskt krispaket.

– Att situationen ännu inte har lösts handlar enbart om politisk vilja och det har varit tröttsamt att se passiviteten från den ansvariga ministern, Ygeman (S). Samtidigt har Moderaterna pratat om kärnkraft som lösning på problemet trots att alla förstår att man inte kan placera ett kärnkraftverk inne i Malmö och att de dessutom inte skulle lösa några som helst problem på kort eller mellanlång sikt, säger Niels Paarup-Petersen.

– Jag har skickat en skriftlig fråga till Ygeman för att få ett tydligt svar på om E.ON kan handla upp kraft lokalt. Det är den enklaste lösningen och skulle lösa problemet direkt. Energimarknadsinspektion säger det är möjligt men ändå har inget hänt. Det skulle kosta skånska hushåll mindre än 10 kr i månaden och lösa problemet omedelbart.

– Jag har haft närmast daglig kontakt med Rickard Nordin om denna frågan i flera månader samtidigt som jag pratat med energibolagen, industrin, kommuner och regionen för att kartlägga problem och lösningar. Och jag är glad att Centerpartiet är det parti som fokuserat på att ta fram konkreta realistiska lösningar som gör skillnad på riktigt. Med Centerpartiets krispaket säkrar vi både Gifflarnas framtid och att elektrifieringen kan fortsätta till fördel för klimatet.