Cato: En migrationspolitik för de mest utsatta

Sverige behöver en hållbar migrationspoltik, som ser till att hjälpa de mest utsatta. Den kommitté där samtliga Sveriges riksdagspartier ska enas kring en ny migrationspolitik har nu inletts. Centerpartiet representeras där av helsingborgaren Jonny Cato, ny migrationspolitisk talesperson (C).

– Samtalen är både viktiga och nödvändiga. Vi måste gemensamt ta ansvar för att hitta rätt väg framåt. Det som behövs nu är tydlighet, trygghet och långsiktighet, säger Jonny Cato, riksdagsledamot Skåne läns västra.

För Centerpartiet är det angeläget att få till stånd en bred överenskommelse om migrationspolitiken mellan ansvarsfulla partier. Situationen som den är idag, där tusentals människor riskerar livet på Medelhavet för att söka asyl i EU, är inte human. Centerpartiet vill därför hitta lösningar där medmänsklighet kombineras med ordning och reda.

En viktig del är att Europas länder tillsammans inom EU tar ett större ansvar för migrationen. Men innan en lösning på EU-nivå är på plats måste vi i Sverige styra om och se till att hjälpa de mest utsatta. Vi bör därför prioritera lagliga vägar och exempelvis ta emot fler kvotflyktingar, det vill säga den grupp som har allra störst behov av att komma till ett nytt land.

– Centerpartiet kommer att stå fast vid våra värderingar i samtalen. Människor som flyr från krig, förtryck, förföljelse och utsatthet måste kunna söka skydd, och det är självklart att barn ska kunna återförenas med sina föräldrar. Att söka asyl är en grundläggande rättighet. Däremot måste vi styra om så att det är de mest utsatta som får hjälp i första hand, säger Jonny Cato.

Några av Centerpartiets ingångar i migrationsarbetet:

 • Europas länder måste gemensamt ta större ansvar
  Det viktigaste framåt är att Europas länder och EU tillsammans tar ett större ansvar. Det system som finns idag, där tusentals människor riskerar livet för att söka asyl i EU, är inte humant.
 • Vi måste skapa fler lagliga vägar till Sverige och prioritera kvotflyktingar
  Centerpartiet vill hjälpa de mest utsatta och se till att de kommer hit på ett säkert sätt. Exempelvis bör vi prioritera att ta emot de kvotflyktingar som UNHCR har identifierat har allra störst behov att komma till ett annat land.
 • Rätt till välfärdsförmåner bör ses över, samt vilka som får permanent uppehållstillstånd
  Det är rimligt att människor kvalificerar sig in i välfärdssystemet, vare sig det gäller personer som kommer nya till Sverige eller är födda här. En fråga för migrationskommittén är huruvida sättet människor kommer till Sverige på – dvs laglig väg kontra farlig väg – ska påverka vilka välfärdsförmåner de har rätt till. I sin utsatta situation bör kvotflyktingar här prioriteras, både gällande rätten till välfärdsförmåner och beslut kring permanenta uppehållstillstånd.
 • Asylprocessen måste förbättras
  Den som fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet. Samtidigt får personer som verkligen inte kan återvända till sitt hemland inte hamna i limbo, utan måste då kunna få uppehållstillstånd i Sverige. Vi vill även se över om bedömningen av olika länders säkerhet kan förbättras.