Vi överklagar hastighetssänkningen på riksväg 11

Centerpartiet i Region Skåne överklagar Trafikverkets beslut att sänka hastighetsbegränsningen på riksväg 11 från 90 km/h till 80 km/h. Nu ligger ärendet på regeringens bord.

I november trädde Trafikverkets nya föreskrifter för hastighetsbegränsning på riksväg 11 i Skåne i kraft. Beslutet innebär att en sänkning av hastigheten från 90 km/h till 80 km/h på stora delar av sträckan. Centerpartiet i Region Skåne har nu överklagat Trafikverkets beslut till regeringen.

– Riksväg 11 är en viktig del i infrastrukturen för personresor och godstrafik till och från sydöstra Skåne. Det går inte att utesluta att en sänkt hastighet har stor påverkan på boendes framkomlighet och näringslivets ekonomiska utveckling i området. Vi vill att regeringen prövar om åtgärden är proportionell, säger Annette Linander (C), regionråd och gruppledare.

Riksväg 11 är klassificerad som funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter, kollektivtrafik och dagliga långväga transporter med bil. Ett viktigt kollektivtrafikstråk går längst vägen.

– En sänkning av hastigheten får inte utgöra ett alibi för att inte höja säkerheten på andra sätt. Redan idag är riksväg 11 en av de minst olycksdrabbade riksvägarna, att då sänka hastigheten utan att ha övervägt andra alternativ är orimligt. Det är fler körfält, fysiskt mitträcke och bättre underlag som behövs på väg 11, inte sänkt hastighet, säger Birte Sandberg (C), regionråd.

Frågan upprör på både regional och lokal nivå. I onsdags fattade kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla beslutet om att formellt överklaga. Leif Sandberg (C) är kommunstyrelsens vice ordförande samt dessutom distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne:

– Trafikverket har i det här fallet valt att köra sitt eget race. Det tycker vi väldigt illa om, för så här får inte myndighetsutövning fungera. På landsbygden är det tydligen okej att både sänka hastigheter och släcka ner gatlyktor. För mig tyder det på en tillväxtfientlighet och vår uppgift som kommun är att protestera mot det.

Det är inte första gången som Trafikverket sänker hastigheten på viktiga skånska vägar. Redan 2017 försökte Trafikverket sänka hastigheten på riksväg 19. Den sänkningen stoppades av Centerpartiet i Region Skåne tillsammans med Allians för Skåne som överklagade beslutet. Den gången biföll regeringen överklagandet.