Förbättra informationen på 1177.se

Mer information om kvalitet, väntetider och patientnöjdhet bör samlas och åskådliggörs i den nationella portalen 1177.se och tillgängliggöras på ett sätt som är lätt för allmänheten att ta del av. Det skriver Birte Sandberg (C) tillsammans med regionrådskollegorna Christer Jonsson (C), region Kalmar län och Mattias Claesson (C), Region Sörmland i en motion som nu ska behandlas på SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) pågående kongress i Linköping.

För att skapa ett mer jämlikt förhållande mellan vårdgivare och vårdtagare bör patienter få en större möjlighet att granska och jämföra olika vårdgivare. För att uppnå detta behöver mer av den data om kvalitet, väntetider och patientnöjdhet som redan samlas in också tillgängliggöras på ett sätt som är lättare för allmänheten att ta del av. Det bör göras genom att måtten samlas och åskådliggörs i den nationella portalen 1177.se.

-Att inte känna till, eller kunna påverka, vilken väntetid som gäller för ens kontakter med vården kan vara en mycket frustrerande och maktlös upplevelse. Den som väntar på tid för operation vet ofta inte om väntetiden kommer vara fyra veckor, eller fyra månader och patienten hamnar i ett underläge som gör det svårt att fatta informerade beslut i hennes val av vård, säger Birte Sandberg, regionråd och primärvårdsnämndens ordförande.

Den 27-28 november 2019 genomförs SKR:s kongress i Linköping. Totalt samlas 451 ombud från hela landet varav 47 från Centerpartiet.