C-krav: Rusta upp riksväg 19!

Ledande C-företrädare i fem skånska kommuner kräver nu att riksväg 19 rustas upp. "Invånarnas möjligheter att ta sig till utbildning, jobb och uppdrag som företagare, borde vara en självklar rätt" skriver de bland annat.

Riksväg 19 som går mellan Ystad och Östanå utgör 90 kilometer angelägen och viktig väg. Både för de olika delregionerna som vägen går genom och som en vital transportled i det företagsamma östra Skåne. Riksväg 19 har i flera omgångar utretts. Planerna på att rusta upp vägen har dessvärre till stor del gått om intet, skriver fem ostskånska centerpolitiker i en debattartikel.

Vi centerpartister ser ett tydligt behov av att prioritera upp denna viktiga riksväg – inte minst då vi ser bristande och helt uteblivna upprustningsåtgärder från Trafikverket på stora delar av sträckningen.

Vi ser därför att det omgående behöver göras snabba åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid avfarter och korsningar; skapa säkra omkörningsfält samt bättre kollektivtrafiklösningar på fler ställen. Vi menar dessutom att det finns goda möjligheter ta bort de statiska hastighetssänkningar som nu införts längs med stora delar av riksvägen. Det går utmärkt att ha digitalt ändrade hastighetsgränser vid olika väglag eller trafikintensitet.

Debattartikeln är underskriven av Karl Gemfeldt, Kristianstad; Esbjörn Svensson, Östra Göinge; Niklas Larsson, Osby; Elisabeth Håkansson, Ystad; Leif Sandberg, Tomelilla.

Läs hela debattartikeln här!