Skånsk kollektivtrafik växlar upp

Det finns många centerpartistiska avtryck i förslaget till trafikförsörjningsprogram 2020 – 2030 som idag presenterats.
"Jag är väldigt väldigt nöjd med resultatet", säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

En gång per mandatperiod så ska Region Skåne besluta om ett trafikförsörjningsprogram, som fastställer mål för den regionala kollektivtrafiken utifrån ett 10-årsperspektiv. Med förslaget växlas nu ambitionerna för den skånska kollektivtrafiken upp på flera områden. Bland nyheterna i förslaget till trafikförsörjningsprogram finns ett utökat basutbud, nya mål avseende kundnöjdhet och tillgänglighet, stärkt landsbygdsperspektiv och fokus på trygghet.

– Det nya trafikförsörjningsprogrammet möjliggör en utveckling av kollektivtrafiken i hela Skåne. Landsbygdsperspektivet är starkt och resenären står i fokus. Vi ser till alla resor som är viktiga för den enskilde skåningen - oavsett om det är till jobbet, på fritiden, i städerna eller på landsbygden, säger Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Programmet innehåller många viktiga frågor som Centerpartiet gick till val på rörande kollektivtrafiken. Sex viktiga punkter som särskilt ska nämnas och som också nämns i den alliansgemensamma debattartikeln är:

  1. Skånetrafiken ska fokusera mer på landsbygden
  2. Fritidsresor ska utgöra en viktig del av kollektivtrafiken
  3. Kollektivtrafik ska binda ihop Skåne på ett bättre sätt än idag
  4. Den skånska kollektivtrafiken ska bli mer lik Netflix än tablå-tv
  5. Skånetrafiken ska ha fler nöjda kunder
  6. De som reser kollektivt ska kunna känna sig trygga

Läs mer i debattartikeln på Sydsvenskan