• / Nyheter
  • / Bredband i hela Skåne livsviktigt!

Bredband i hela Skåne livsviktigt!

Robust bredband kan bli en fråga om liv eller död när vi nu digitaliserar den skånska vården. Därför måste alla skånska hushåll snarast få snabb och säker uppkoppling, menade Annette Linander (C) när hon intervjuades av Sverker Olofsson.

Igår torsdag höll branschorganisationen IT&Telekomföretagen ett seminarium under ledning av moderatorn Sverker Olofsson. Representanter från näringsliv, myndigheter och offentlig sektor deltog.

Annette Linander (C), regionråd med särskilt ansvar för digitalisering, var panelens enda inbjudna politiker.

Vad är ditt viktigaste budskap?
– Att robust bredband till alla skånska hushåll är en livsavgörande fråga. Redan idag är delar av den skånska vården digitaliserad. År 2023 kommer Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) att vara klart. Men för att alla skåningar ska kunna ta del av tjänsterna och få en jämlik vård, krävs att det finns snabb och säker uppkoppling.

– Jämför det gärna med världens mest avancerade ambulans. Finns det inga vägar att ta sig fram på, kommer den att få problem att rädda liv.

Vad tycker du behöver göras?
– Staten måste ta ett större ansvar och investera mer i bredbandsbyggandet. I Januariavtalet – som vi i Centerpartiet har slutit med Liberalerna och regeringspartierna – finns bredband med i en av punkterna. Det är bra. Mer pengar måste skjutas till.

– Men vi måste också se över gammeldags lagstiftning som har sett sitt bäst före datum med råge. Sedan måste vi minska byråkratin och se bredband för vad det verkligen är – en infrastruktur som är nödvändig i hela Sverige och hela Skåne.

Något som slog dig under seminariet?
– Den ”sense of urgency” som vi alla var överens om, det brådskar verkligen. Vi måste tillsammans kraftsamla och samarbeta mycket mer.

– Det diskuteras ibland hur mycket det kostar att bygga stabilt bredband till alla. Frågan vi borde ställa oss är: Vad kommer det kosta om det inte finns uppkoppling i hela landet? Och vilka i Skåne är det i så fall som inte ska få tillgång till vården när den digitaliseras? För mig är det kristallklart: alla hushåll i Skåne måste snarast ha tillgång till stabilt bredband.

I en debattartikel i dagens Kvällsposten utvecklar Annette Linander sina argument varför skånskt bredband är en fråga om liv och död.

Läs debattartikeln här!