• / Nyheter
  • / Nytt C-förslag ger mångmiljonsatsning på undersköterskorna i Skåne

Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson presenterade idag ett undersköterskelyft. Partiet vill under mandatperioden se en satsning på 400 miljoner kronor årligen på betald vidareutbildning för specialistundersköterskor inom bristområden. Det skulle innebära en årlig satsning på mer än 53 miljoner kronor på undersköterskorna i Skåne, om fördelningen beräknas efter folkmängd.

Under helgen anordnas Centerpartiets kommundagar i Uppsala. På plats finns Region Skånes regionråd Annette Linander och Birte Sandberg, tillsammans med 42 andra centerpartistiska region- och kommunpolitiker från Skåne. I vikarierande partiledaren Anders W Jonssons invigningstal presenterade partiet en stor satsning på Sveriges undersköterskor. Något som också kommer att gynna vården i Region Skåne och de skånska kommunerna.

– Undersköterskorna som är vårt samhälles största yrkesgrupp, där nio av tio är kvinnor, får oförtjänt lite uppmärksamhet sett till arbetet de utför. Samtidigt är undersköterskans vardag ofta tuff med långa dagar, tunga lyft, hög stress och låg lön. Många upplever att de saknar inflytande över sin egen arbetssituation eller arbetsmiljö. Ska vi få fler att vilja bli undersköterskor, då måste vi uppvärdera Sveriges vanligaste jobb. Det måste bli enklare att både utvecklas och göra karriär, säger Annette Linander (C), regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne.

För att möjliggöra fler specialistutbildade undersköterskor inom vård och omsorg vill Centerpartiet se en satsning på 400 miljoner kronor årligen på betald vidareutbildning för specialistundersköterskor inom bristområden som exempelvis geriatrik, demens och psykiatri. Den betalda vidareutbildningen ger undersköterskan möjlighet att studera vidare till specialistundersköterska med bibehållen lön. En satsning om 400 miljoner kronor årligen (under två år) skulle ge nästan 1700 nya specialistundersköterskor i vården. En investering som skulle stärka ryggraden i välfärden och komma patienter och brukare till nytta.

Om fördelningen över landet beräknas efter folkmängd, skulle detta innebära en årlig satsning på mer än 53 miljoner kronor på undersköterskorna, drygt 220 nya specialistundersköterskor, i Skåne.

– Vi vill ge våra undersköterskor samma möjlighet som läkaren och sjuksköterskan att vidareutbilda sig med full lön. Vi vill också ha en standardiserad utbildning för undersköterskor, som ger ett tydligt kvitto på utbildning och kompetens. Där alla vet vad man lärt sig och vilka förväntningar man kan ha på rollen. Oavsett var i Skåne eller landet du jobbar. Det skulle ge en tydligare definition av vad rollen som undersköterska innebär och skulle ge undersköterskerollen en högre status, säger regionrådet Birte Sandberg (C).