– Vi ska inte behöva uppfinna hjulet på 21 platser i Sverige

Hur blir det när man sätter en socialdemokratisk socialminister i samma rum som två ledande företrädare för Allians för Skåne? Synnerligen städat, lyssnande och respektfullt, skulle det visa sig.

Det står en stor pumptermos med kaffe och några burkar med Loka (är du skåning kanske du reagerar nu) på konferensbordet. Vi befinner oss på Blocket i Lund, åttonde våningen, ”Kirurgens bibliotek”.

Det är fredag (7/2) eftermiddag och på ena sidan bordet sitter socialminister Lena Hallengren (S). På andra sidan har regionstyrelsens förste vice ordförande Annette Linander (C) och sjukhusstyrelse Sus ordförande Camilla Mårtensen (L) slagit sig ner.

– Jag har kommit hit för att lyssna på er, jag antar att ni har samma utmaningar som de andra regionerna med bland annat kompetensförsörjningen och tillgängligheten, frågar Lena Hallengren.

Det stämmer. Vården står till stora delar inför liknande utmaningar i hela landet, så även i Skåne. Linander och Mårtensen lyfter bland annat hur Allians för Skåne arbetar för att förändra den skånska vårdens arbetssätt och stödsystem, vikten av att vara en bra arbetsgivare med stöttande ledarskap, satsningarna på primärvården och behovet av att få hela den skånska vården att se sig själv – och arbeta som – en helhet.

Ministern nickar. Gör någon följdfråga.

– Jag skulle också vilja tala om Skånes digitala vårdsystem, SDV… säger Annette Linander.

– Vi har tydligen samma dagordning märker jag, inflikar Lena Hallengren.

Annette Linander fortsätter:

– Framför allt är det viktigt för oss i Skåne att ni på riks tar tag i föråldrad lagstiftning som riskerar att försena eller stoppa digitala projekt. Till exempel E-hälsomyndighetens nationella läkemedelslista.

– Vi är på den bollen, säger Lena Hallengren. Var sitter problemen?

– Vi vill inte behöva anpassa gamla system till nationella läkemedelslista, utan vill vänta på att vi kan få in det direkt i SDV. Vi vill därför att man förlänger nuvarande lösning som funkar idag med båda våra journalsystem. Annars blir det att kasta skattebetalarnas pengar i sjön.

Lena Hallengren nickar igen, lovar inget men säger:

– Vi ser problemet.

– Vi är 21 regioner – vi ska inte behöva uppfinna hjulet på 21 platser. Vi behöver er hjälp, säger Annette Linander och fortsätter:

– Det är vårt medskick till er.

Lokaburkarna på konferensbordet är tömda.