• / Nyheter
  • / Inställt! Centerpartiet i Skånes distriktsstämma skjuts på framtiden

Inställt! Centerpartiet i Skånes distriktsstämma skjuts på framtiden

Distriktsstyrelsens arbetsutskott har idag, den 13 mars, diskuterat frågan med övriga distriktsstyrelsen och landat i ett beslut om att skjuta stämman på framtiden. Under förutsättning att läget är mer stabilt i höst skulle stämman rent praktiskt kunna genomföras i samband med vårt Skåneråd den 10/10. Konsekvenserna av detta blir att valda funktionärer fortsätter i sitt uppdrag till dess att stämman kan genomföras. 2020 behöver varken frågor som relaterar till allmänna val eller motionsyttranden inför partistämman behandlas, vilket gör att konsekvenserna i övrigt går att hantera på ett bra sätt.

Vi har många medlemmar som arbetar inom vårdsektorn samt många äldre medlemmar och det vore inte ansvarstagande att genomföra mötet med rådande läge i landet. Beslutet innebär även en förhoppning om att detta beslut ska bidra till Folkhälsomyndighetens målsättning att minska takten i spridningen för att framför allt skydda äldre människor.

Vi ber att få återkomma under sommaren med fler detaljer kring stämmans genomförande samt kring våra andra aktiviteter som ni kunnat läsa om i verksamhetsplanen som skickades ut med övriga möteshandlingar.