Cato & Yngwe: Gröna näringarna beroende av invandrad arbetskraft

Svenska företag måste själva få välja varifrån de rekryterar sin arbetskraft. Det menar skånska riksdagsledamöterna Jonny Cato och Kristina Yngwe. – Bara inom svenskt skogsbruk behövs flera tusen säsongsanställda för plantering och röjning varje år. Det är en kompetens som företagen inte kan hitta i Sverige i nuläget.

Utan arbetskraftsinvandringen skulle vissa företag inte kunna gå runt, konstaterar centerpartisterna Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson och Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson, i en debattartikel i Atl.

– Vi tycker att det är självklart att det är företagen själva som bäst avgör vilken arbetskraft de är i behov av. Det är också därför vi tydligt motsätter oss förslagen, som nu hörs från såväl Vänsterpartiet som Moderaterna och Kristdemokraterna, om både arbetsmarknadsprövning och lönekrav.

Cato och Yngwe menar att sådana förändringar skulle slå hårt mot många företag:

– Det är just i de fall där företagen inte kan hitta den arbetskraft man är i behov av i Sverige som man väljer att rekrytera utomlands, trots en i många fall längre och svårare rekryteringsprocess. På samma sätt skulle ett lönekrav där enbart personer med yrken över en viss lönenivå skulle vara tillåtna att arbetskraftsinvandra slå hårt mot många företag inom branscher med behov av arbetskraft också med lägre utbildningskrav.

I debattartikeln konstaterar Cato och Yngwe att Sverige behöver arbetskraftsinvandring, inte minst inom de gröna näringarna. Och att Centerpartiet kommer att fortsätta värna rätten att komma till Sverige och jobba – och fortsätta slåss mot fusk och utnyttjande av människor.

Läs mer i debattartikeln i Atl!