• / Nyheter
  • / Över 600 miljoner kronor extra till Region Skåne

Över 600 miljoner kronor extra till Region Skåne

Idag presenterade Centerpartiet, tillsammans med regeringen och Liberalerna, det största krispaketet någonsin till de svenska kommunerna och regionerna. Sammanlagt 22 miljarder kronor kommer att betalas ut under 2020. Det handlar främst om generella statsbidrag men också om mer pengar för att täcka direkta merkostnader med anledning av coronakrisen. För Region Skåne innebär tillskottet lite mer än 600 miljoner kronor för 2020.

Sammanlagt handlar det om ytterligare generella statsbidrag på 20 miljarder kronor för 2020 – utöver vad som redan fanns i årets budget – med 15 nya miljarder ovanpå de 5 miljarder som presenterades i januari. Därutöver kommer kompensationen för de extra kostnader som uppkommit med anledning av virusutbrottet att utökas med ytterligare 2 miljarder, något som ger totalt 3 miljarder kronor för i år.

Effekterna av coronavirusets framfart har varit särskilt kännbara i landets regioner och kommuner, där ansvaret för medborgarnas välfärd huvudsakligen allt ligger. Sjukvård, äldrevård, skola och kollektivtrafik är några av de områden som drabbats särskilt hårt.

– Kommuner och regioner är ofta de som utgör frontlinjen för vår välfärd. I tider som dessa måste vi värna våra välfärdstjänster och se till att ge bästa möjliga stöd. Både regioner och kommuner har redan fått stå för enorma utgifter, så att kompensationen för dem också ökar är oerhört viktigt, säger Leif Sandberg, distriktsordförande.

För att klara av utmaningarna även på lång sikt meddelades idag också att en del av tillskottet är en permanent ökning. 12,5 miljarder kronor extra kommer att läggas både under 2021 och 2022, detta för att ge regioner och kommuner en möjlighet till trygghet och planering. Framför allt vill man se till att vård och skola kan säkra upp med bemanning under både en kortare och längre tidshorisont.

– Det är viktigt att planera för tiden efter krisen också, så att vi så snabbt som möjligt får igång hjulen igen och har något att bygga på när krisen väl är över. Det inte är så lätt alla gånger, särskilt inte när man står mitt i stormen. Samtidigt ser vi redan nu hur vår verksamhet på många olika sätt har lyckats ställa om och effektivisera sina arbetssätt när den ställts inför dessa nya utmaningar. Inte minst har de digitala lösningarna fått en ordentlig boost. Det minsta vi kan göra är att ta med oss de goda exempel som har vuxit fram, lära av dem och implementera dem även i vårt fortsatta arbete, säger Annette Linander, regionråd och gruppledare.

Slutligen har Sveriges kommuner och regioner (SKR) efterfrågat mer flexibla regler för den så kallade kömiljarden. Därför kommer delar av prestationskraven att tas bort tillfälligt under 2020. Det innebär att omkring 2 miljarder kronor kommer att betalas ut till samtliga regioner i landet.