• / Nyheter
  • /  Hon vill lyfta Sveriges sjuksköterskor!

 Hon vill lyfta Sveriges sjuksköterskor!

Sofia Nilsson, skånsk riksdagsledamot och sjuksköterska, har flera förslag för att förbättra vården. – Vi måste få fler att vilja bli sjuksköterskor och satsa mer på dem som redan jobbar i yrket, säger hon.

Idag, tisdagen den 12 maj, är det Internationella sjuksköterskedagen. Den inträffar mitt i en pågående pandemi, som i många delar av världen har satt vården på prov. Så även i Sverige, framför allt i Stockholmsområdet.

– Just nu står människor runt om i världen och applåderar sjukhuspersonal. Det är såklart alltid roligt med uppskattning. Men det är också viktigt att när vi kommer tillbaka till ett mer normalt läge, att vi då börjar att poängtera sjuksköterskornas kunskap och utbildning, mer än deras händer och hjärtan, säger Sofia Nilsson, som är en av Centerpartiets tyngsta sjukvårdspolitiker.

– Vården i allmänhet – och sjuksköterskor i synnerhet – har under årens lopp lidit av de rent mänskliga insatser man gör. Jag kanske låter frank, men att vara sjuksköterska är faktiskt ett jobb, inte någon sorts välgörenhet. Det är ett jobb som man ska få vettigt betalt för och som man ska kunna göra karriär inom, säger Sofia Nilsson och fortsätter:

– Det är ofta sjuksköterskorna som står för helhetsbilden och planeringen av den praktiska vården. För att lyfta denna viktiga yrkesgrupp föreslår jag och Centerpartiet bland annat:

Inför examenspremie på 60 000 kr

Vi vill uppmuntra fler att ta en sjuksköterskeexamen. Därför föreslår vi att personer som tar sjuksköterskeexamen ska få 60 000 kronor i examenspremie efter sina första fem arbetsår som sjuksköterska.

Ge lön under specialiststudietiden

Det tar till exempel i snitt 26 år för en distriktssjuksköterska att tjäna in sin specialistutbildning. Bristen på specialistsjuksköterskor skapar långa köer till bland annat operationer. Därför menar vi att sjuksköterskor som utbildar sig till specialister måste kunna få lön under tiden, precis som på läkarnas specialistutbildning.

Breddinför karriärtjänster för sjuksköterskor

Vi vill införa en nationell strategi för ett bättre karriärsystem inom sjuksköterskeyrket, på samma sätt som det finns för lärarkåren. De nya karriärtjänsterna skulle till exempel innebära större möjligheter för sjuksköterskor att utöka sina ansvarsområden.

Håller du med? Bli medlem!