5 tips från Årets miljökommun!

Helsingborgs stad är Årets miljökommun – för fjärde året i rad. Johan Vesterlund (C) delar med sig av råd om hur man gör för att få kommuner mer miljövänliga.

Solen steker över stadsparken i Helsingborg. Några pensionärer har slagit sig ner i skuggan – med behörigt avstånd till varandra – på bänkarna runt fontänen. På handdukar och filtar ligger sollapande yngre, utspridda över gräsmattorna.

Vi har bestämt träff med Johan Vesterlund, gruppledare för Centerpartiet i Helsingborgs stad och ordförande i kommunens miljönämnd, för att få tips om hur man blir en mer miljövänlig kommun. Helsingborgs stad är nämligen bäst i landet på miljö – igen. För fjärde året i rad utsågs Helsingborg till Årets miljökommun i Sverige.

Johan Vesterlund har fem konkreta tips på hur man blir en mer miljövänlig kommun:

 1. Enighet mellan partierna och tufft satta mål
  – I Helsingborg enades alla partier om målen som satts i klimat- och energiplanen. Partierna är därigenom också eniga om tuffare mål än vad riksdag och regering satt upp. Detta är något fler kommuner kan ta med sig i sitt arbete. Om man lyckas få en enig politisk grund för målen kommer de också ligga fast oavsett skiftande majoriteter, vilket skapar en långsiktighet för kommunen.
 2. Klimatneutral kommun senast 2035
  – Ett av de tuffa målen är att Helsingborg ska vara klimatneutralt senast 2035. Det innebär i praktiken att utsläppen måste minska med 13 procent årligen, samtidigt som en del av utsläppen ska lagras i kolinlagring. Detta mål är klart tuffare än statens mål och sätter press på oss att hela tiden jobba effektivt med utsläppen. Det har också lett till att vi anlitat en forskare för att presentera hur vi kan lagra in kol i jord och grönska för att minska utsläppen effektivt. Tuffa mål bidrar till innovation!
 3. Minskat matsvinn
  – I ett projekt finansierat genom statliga klimatklivet genomförde två projektanställda ett matsvinnsprojekt: smartmatHBG. Genom tydligt stöd har skolköken minskat både matsvinnet och koldioxidavtrycket avsevärt i våra skolor. Besparingen som uppstått tack vare det minskade svinnet och den säsongsbetonade menyn beräknas till mer än två miljoner kronor! Här har kommuner massor att göra. Projektet sänkte samtidigt koldioxidavtrycket med omkring en fjärdedel. Nu ska projektet bli permanent.
 4. Minskad plast
  – I målsättningarna har också plasten ingått. 2035 ska all fossil plast vara borta ur restavfallet i Helsingborg. Detta är en ovanligt enkel sak att göra på pappret, men svårare i praktiken. Förbränning av fossil plast i kommunernas förbränningsanläggningar är en stor utsläppskälla, utan att många vet om det. Fler måste sortera ur sin plast, och den plast som är ämnad att återvinnas måste återvinnas. Idag när plastpåsar diskuteras handlar det ofta om vad som händer när den kommer till vattnet. Många glömmer då också påverkan när en plastpåse av fossilt material förbränns. Utmaningen visar hur viktigt det är med en bra dialog med kommunens invånare för att minska utsläppen. Och hur viktigt det är att kommunens renhållningsbolag jobbar aktivt med innovation för att hitta nya områden för plasten. Det är något som vårt kommunala renhållningsbolag NSR arbetar med, bland annat genom miljövänliga, plastbaserade slipers till järnväg.
 5. Samarbete mellan kommun, företag och invånare.
  – Helsingborgs arbete framåt kommer handla om samarbetet mellan kommunen, företagen, civilsamhället och invånarna. De tuffa målen nås inte om alla inte hänger på. I Helsingborg kommer därför ett Helsingborgsavtal undertecknas i år, där kommunen, näringsliv och civilsamhälle skakar hand för att jobba efter de mål som är satta och för att klara Parisavtalet. Detta har växlats upp av ett privat initiativ för att få med kommuninvånarna i Helsingborgs klimatavtal, klimatavtalet.se. Kraften finns på många sätt i kommunerna, men vi måste bli bättre som politiker att fånga upp den, involvera fler och sprida kunskap.

Läs mer om Centerpartiets förslag för ett grönare Sverige!

Bli medlem!