Därför vill Birte Sandberg se fler vårdcentraler i hela Skåne

Idag togs det första spadtaget till ny vårdcentral i Bara. Regionrådet Birte Sandberg var en av de inbjudna huvudtalarna. Under flera års tid har hon och Centerpartiet talat sig varma om ”nära vård”. Men vad är det – och varför är det viktigt?

Vi träffar Birte Sandberg efter invigningen där hon fick sätta sitt handavtryck i cementen. Förutom att vara regionråd är hon också primärvårdsnämndens ordförande i Region Skåne.

Vad menas med primärvård och nära vård?
– Primärvården är många gånger den första instans du vänder dig till när du behöver vård, det vill säga när du har icke-akuta besvär. Vårdcentralerna utgör själva grunden men även andra verksamheter ingår, till exempel barna- och mödravårdscentralerna, ungdomsmottagningarna och dietistverksamheterna. Primärvården utgör också kärnan i vad vi kallar den nära vården. Nära vård kan man säga är ett nytt sätt att arbeta med vård och hälsa. I centrum står individen och det är utifrån dennes behov vården ska kretsa. Det handlar helt enkelt om att involvera och anpassa insatser utifrån varje persons förutsättningar.

Varför tycker du att den nära vården är viktig?
– Den nära vården handlar om att alla skåningar ska ha rätt till god vård oavsett var man bor, den handlar om att man ska kunna välja den vård som passar en själv bäst och den handlar om att kunna få den vård man behöver när man behöver den. Genom nära vård skapar vi helt enkelt ett sjukvårdssystem som erbjuder skåningarna en trygg, tillgänglig och högkvalitativ vård.

Hur kan vi se till att säkra alla skåningars rätt till en nära och god vård?
– Primärvårdens roll måste stärkas och det är ett arbete som är i full gång. Det måste bli ännu tydligare att primärvården generellt ska vara patientens första steg in till sjukvården. För när vården utförs på rätt nivå kan vi skapa positiva effekter genom hela vårdkedjan. Genom att stärka primärvården får vi chans att erbjuda skåningarna den allra bästa och effektivaste sjukvården, inte bara inom primärvårdens ansvarsområden utan i hela sjukvårdssystemet.

Kan du ge några exempel på hur Centerpartiet Skåne arbetat med den nära vården under den här mandatperioden?
– Vi har gjort mycket, från stort till smått. I ena änden av spektrumet har vi allt från införandet av mobila team till uppstartandet av riktade hälsosamtal. I den andra änden har vi bildandet av en helt ny förvaltning vars huvudsakliga uppdrag är att tillgodose en god och nära vård för våra invånare. Målet om en god och nära vård för alla skåningar ligger till grund för all vårdpolitik vi för i regionen.

Hur kommer du att arbeta för den nära vården framöver?
– Jag kommer fortsätta att arbeta för hela Skåne ska få möjlighet till en god och nära vård. Mer specifikt kommer införandet av en fast vårdkontakt vara en central del av arbetet framöver. Jag kommer också arbeta vidare för att de projekt som idag införts i mindre skala, ska byggas ut och nå en större del av befolkningen; psykiatriambulansen och de mobila teamen är två exempel på detta. Därutöver kommer mycket fokus ligga på en fortsatt utveckling av och satsning på den förebyggande vården.

Håller du med oss? Bli medlem!