• / Nyheter
  • / Långsiktigt avtal för Simrishamns sjukhus klart!

Långsiktigt avtal för Simrishamns sjukhus klart!

Region Skåne tecknar ett sexårigt avtal med Capio Geriatrik AB, med möjlighet till förlängning i fyra år. Detta är en efterlängtad nyhet för Centerpartiet.

– Vi kämpar för att det ska finns många sjukhus i Skåne, både stora och små, eftersom de kompletterar varandra. Det är viktigt att vi nu har hittat en hållbar lösning och kan ge sydostskåningarna tydligt besked, säger Annette Linander, regionråd och gruppledare.

Målet med upphandlingen har varit att med befolkningens behov i centrum utveckla och förstärka den öppna specialiserade närsjukvården samt en del slutenvård i sydöstra Skåne.

Region Skånes målsättning med verksamheten vid Simrishamns sjukhus är att erbjuda patienter en effektiv, säker och trygg vård på lika villkor. Detta uppnås genom ett nära samspel med Region Skånes vårdcentraler, inklusive mobila team, den regionala specialiserade hälso- och sjukvården samt de kommunala.

För regionrådet Birte Sandberg, primärvårdsnämndens ordförande och själv boende i Tomelilla, är det ett mycket glädjande besked:

– Det känns bra att vi nu har ett avtal i hamn! Simrishamns sjukhus är otroligt viktigt för oss som bor här, och det har en betydelsefull roll även regionalt. Vi i Centerpartiet har under så många år arbetat för en god och nära vård, nu säkrar vi förutsättningarna för det för oss sydostskåningar.

Befolkningen i sydöstra Skåne har en åldersstruktur med en större andel äldre än övriga skånska kommuner. Det är denna äldre befolkning som utgör den största delen av målgruppen för verksamheten vid Simrishamns sjukhus. Sjukhuset har därför ett särskilt ansvar för att utveckla och säkerställa fungerande patientprocesser i den nära vården i samarbete med övriga lokala vårdaktörer.

I dagsläget är det Närsjukvården Österlen AB, som ansvarar för driften och deras avtal löper ut den 30 april nästa år.