"Låt Lasarettet i Landskrona förstärka sin viktiga roll i skånsk sjukvård"

Warda Fatih, ordförande för sjukhusstyrelse Landskrona samt ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden, vill låta Lasarettet i Landskrona förstärka sin viktiga roll som en viktig pusselbit i skånsk sjukvård och förstärka samarbetet med primärvården. Dessutom slår hon ett slag för en trevlig spakväll.

Vad är du mest nöjd att du har åstadkommit politiskt hittills under mandatperioden?

– Över att vi har lyckats utveckla den nära vården på Lasarettet i Landskrona. Genom ett tydligt fokus på omställningen i styrelsens plan för året, och ett nära samarbete med SUS och primärvården så har Lasarettet i Landskrona lyckats arbeta upp nya snabba sjukvårdsspår mellan den högspecialiserade vården på SUS och den nära vården i Landskrona. Detta gör att fler patienter – oavsett bostadsort – kan få vård på lasarettet. Att vi nu dessutom startat upp införandet av gemensamma väntelistor i Region Skåne är oerhört glädjande.

– Genom omställningen har vi även kunnat ta emot fler KUA-platser (klinisk utbildningsavdelning) för att vara en större del av utbildningsuppdraget för både sjuksköterskor och läkare.

– Tack vare dessa insatser så kan Lasarettet i Landskrona ta ett större ansvar för vården i hela vår region. Jag är stolt över det nära ledarskapet i sjukhusstyrelserna som har tydliggjort de mindre sjukhusens roll i hälso- och sjukvården. Något som jag är helt övertygad om kommer bidra till att vi gör framtidens sjukvård mer patientcentrerad, flexibel och innovativ.

Vad tänker du lägga ner extra kraft för att genomföra nu när halva mandatperioden kvarstår?

– På att fortsätta driva på för en mycket framgångsrik omställning på Lasarettet i Landskrona och ett närmare samarbete med primärvården – som innebär att lasarettet kan ta emot fler nya specialiserade sjukvårdsuppdrag som flyttas ut från SUS.

– En annan sak är att lägga kraft vid att digitaliseringsreformerna kommer på plats, för att minska administrationen, förenkla vårdintegrationen med primärvården, och för att underlätta för både patienter och medarbetare.

– Slutligen kommer jag att fokusera på att Lasarettet i Landskrona förstärker sin roll som en viktig pusselbit i Region Skånes sjukvård och därigenom lyckas locka till sig nya profiluppdrag inom de kirurgiska specialiteterna.

Vilka är dina tre bästa hemstertips i Skåne?

  • En heldag på Sofiero där det så här års är fantastiskt rogivande att gå runt i trädgården – som enligt mig är en av Sveriges absolut vackraste.
  • Det finns nästan ingenting som slår en avkopplande kväll på spa. Ystad Saltsjöbad har erkänt ett av Sveriges bästa. Se solnedgången över ett gnistrande hav, i gott avståndstagande sällskap och med ett glas mousserande i handen.
  • Sommaren är ett perfekt tillfälle för boule och en riktigt god falafel. Detta görs självklart bäst i Malmö!