• / Nyheter
  • / "Vi måste ta tillvara på personalens idéer”

"Vi måste ta tillvara på personalens idéer”

Som ledamot i personalnämnden arbetar Åsa Kull för att ständigt förbättra personalpolitiken. Sina egna erfarenheter från vården är en av hennes styrkor och hon upplever att covid-19 gjort både politiker och chefer bättre på att lyssna på personalens röster.

Vad är du mest nöjd att du har åstadkommit politiskt hittills under mandatperioden?
– Att jag har kunnat förmedla till andra politiker hur vården fungerar på ”golvet”, hur verkligheten faktiskt ser ut. Jag hoppas och tror att det är en bra början för att kunna få till en ännu bättre arbetsmiljö och bra arbetsförhållanden för våra medarbetare.

Vad tänker du lägga ner extra kraft för att genomföra nu när halva mandatperioden kvarstår?
– Jag vill jobba för en ännu bättre personalpolitik. Våra medarbetare måste bli sedda och hörda. Hur ska vi annars få dem att stanna och trivas? Eller få till oss nya medarbetare? Vi inom politiken och chefer på alla nivåer måste lyssna mer och ta tillvara personalens synpunkter och idéer. Personalen har oftast den bästa, effektivaste och även de ekonomiskt bästa lösningarna.

I dessa Coronatider upplever jag att just detta blivit betydligt bättre! Både politiker och chefer lyssnar, tar till sig och agerar betydligt aktivare än annars på personalens röster - detta får vi inte tappa! Personalens ”väl o ve” är en av de största nycklarna, om vi ska kunna bedriva och ge en vård i världsklass till våra medborgare.

Vilka är dina bästa hemestertips i Skåne?
– Se till att njuta av allt som har med naturen att göra! Vi har massor av smultronställen i Skåne: Österlen, Hovdala, Bockeboda, badsjöar, havet, skogarna... listan kan göras lång!