2,6 nya miljarder i statsbidrag till Skåne för 2021

Leif Sandberg (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne och Annette Linander (C), regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne

Idag presenterades en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn i Sverige inför 2021. Detta utöver de pengar som redan har aviserats. Totalt tillförs nu 20 miljarder kronor mer för 2021, vilket för Skånes del blir 2,6 nya miljarder.

Region Skåne får 933 miljoner kronor mer, fördelat på 400 miljoner kronor i ett förstärkt generellt statsbidrag och drygt 533 miljoner kronor för hantering av uppskjuten vård.

– Dessa pengar är mycket välkomna, de är avgörande för att kunna stärka välfärden och den skånska sjukvården. Vi måste se till att människor får den vård de behöver och tillgång till en fungerande kollektivtrafik i hela Skåne. Genom att stärka välfärden kan vi ta Skåne och Sverige framåt genom krisen, säger Annette Linander (C), regionråd och gruppledare.

Även de skånska kommunerna får ett ansenligt tillskott om 1,65 miljarder kronor. Detta fördelat på ökning av det generella statsbidraget om drygt 919 miljoner kronor, äldreomsorgssatsning på 512 miljoner kronor och förstärkning av äldreomsorgslyftet om nästan 219 miljoner kronor.

– För de skånska kommunerna är tillskottet oerhört viktigt. Framför allt för att kunna stärka grundläggande välfärdsverksamheter som skola och omsorg, samtidigt som kommunerna ges större möjlighet att klara ekonomin under dessa tuffa tider med vikande skatteintäkter. Det här skickar viktiga signaler, inte minst till de anställda i skånsk äldreomsorg om att de gör ett väldigt viktigt arbete, säger Leif Sandberg (C), distriktsordförande för Centerpartiet i Skåne.

Fakta

  • Kommuner och regioner ges nya tillskott om ytterligare 20 miljarder kronor 2020 och 13,5 miljarder för 2021. Tidigare har dessutom en permanent ökning av de generella statsbidragen presenterats, på 12,5 miljarder per år.
  • Tillskottet består av ökade generella statsbidrag till kommuner och regioner samt ett tillskott för uppskjuten vård till regionerna. Kommunerna får också tillskott för äldreomsorgssatsning och äldreomsorgslyft.
  • Det generella statsbidraget fördelas 70 % till kommuner och 30 % till regioner, därefter per capita.

Den nationella nyheten kan du läsa här