• / Nyheter
  • / Vi tänker inte höja skåningarnas regionskatt!

Vi tänker inte höja skåningarnas regionskatt!

Den styrande Alliansen i Region Skåne har nu kommit så långt i arbetet med 2021 års budget att det kan konstateras att det går att lägga en rimlig budget utifrån en oförändrad skattesats. Redan nu står därmed klart att alliansens budgetförslag bygger på att skattesatsen fortsatt är 11,18 kronor per 100 kronor.

– En skattehöjning hade slagit mot återhämtningen i den skånska ekonomin, säger Annette Linander (C), gruppledare för Centerpartiet. När nu staten vill stimulera ekonomin med en skattesänkning, så ska inte regionerna omintetgöra detta genom att istället höja skatten.

– Vi har under vårt styre tagit krafttag för att sanera Region Skånes tidigare dåliga ekonomi. Det tänker vi fortsätta med. Vi ser till att klara både ekonomin och satsa på en nära vård för skåningarna, säger Birte Sandberg (C), regionråd och primärvårdsnämndens ordförande.

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet!