• / Nyheter
  • / Så här gör Centerpartiet skillnad för Skåne!

Så här gör Centerpartiet skillnad för Skåne!

Bild: Annette Linander, regionråd och gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne, presenterade idag budgeten "Gör skillnad för Skåne" tillsammans med övriga allianspartier.

Idag måndag (5/10) presenterade styrande Allians för Skåne sitt regionbudgetförslag ”Gör skillnad för Skåne”. Det är en budget som innehåller flera viktiga frågor för Centerpartiet, bland annat en ekonomi i balans, en landsbygdsatsning på kollektivtrafiken och fortsatt fokus på den nära vården.

Budgeten för 2021 presenterades i samband med en pressträff och beslut om den tas vid regionfullmäktige den 2–3 november. För Centerpartiet i Region Skåne har det varit särskilt viktigt att lyfta fram:

Ansvar för ekonomin

I riksdagen har Centerpartiet tillsammans med Liberalerna och regeringen presenterat en rekordstor budget. Detta för att möte effekterna av coronapandemin. Bland annat sänks skatter för att hjälpa företagen, skatter sänks för arbetstagare och rejäla tillskott sker till kommunerna och regionerna.

Mycket tack vare dessa statliga pengar kommer Region Skåne att även i år lyckas få en ekonomi i balans och uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. För Centerpartiet har det varit viktigt att inte höja regionskatten för skåningarna. En skattehöjning skulle kunna bli direkt skadlig och hade riskerat att slå mot återhämtningen i den skånska ekonomin efter pandemin.

  • Ingen förändring av skattesatsen
  • Ekonomi i balans, god ekonomisk hushållning

Särskild kollektivtrafiksatsning på landsbygden

Man ska kunna bo, leva och arbeta i hela Skåne. För att möta dagens behov måste kollektivtrafiken bli mer modern och flexibel, inte minst på landsbygden. Tidigare år har vi i Centerpartiet bland annat fått igenom flexibla stopp nattetid, nu tillförs extra pengar för att se till att kollektivtrafiken kan utvecklas både fysiskt och digitalt.

  • Landsbygdsatsning på smartare och mer flexibel kollektivtrafik på landsbygden: 8 miljoner kronor

Nya investeringar och satsningar på den nära vården

Nära vård handlar inte bara om rätt vård i rätt tid. Utan också var någonstans vården kan ges. Inte minst genom de digitala verktygen kan allt mer vård flyttas närmare och närmare skåningens hem. Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs! För oss är det också särskilt viktigt att värna Skånes alla tio sjukhus och att vi fortsätter den historiskt stora satsning som vi gör på primärvården.

  • Fortsatt primärvårdssatsning: 173,3 miljoner kronor
  • Breddinförande av förebyggande hälsosamtal: 14 miljoner kronor (ingår i primärvårdsatsningen)
  • Fortsatt digitalisering av den skånska vården genom Skånes Digitala Vårdsystem: 100 miljoner kronor
  • Första steget mot ny sterilcentral Lasarettet i Landskrona
  • Framtidens onkologi i hela Skåne
  • Palliativa platser i Trelleborg: 7 miljoner kronor (4 miljoner kronor platser Trelleborg + 3 miljoner kronor palliativ vård Skåne)

Läs gärna hela budgeten här.

Vill du också göra skillnad för Skåne? Bli medlem!