• / Nyheter
  • / Äntligen kan Region Skåne satsa mer på närproducerat!

Äntligen kan Region Skåne satsa mer på närproducerat!

Idag beslutade regionstyrelsen hur ”närproducerat” ska definieras. Frågan har drivits hårt av Centerpartiets regionråd Annette Linander och Birte Sandberg, som välkomnar att beslutet äntligen klubbats.

De två centerpartistiska regionråden är påtagligt glada idag. De menar att frågan om en definition av ”närproducerat” är mycket viktigt, eftersom det tidigare inte har gått att mäta hur mycket närproducerade livsmedel som Region Skåne köper in.

– Vi har kämpat för den här frågan länge och nu är den äntligen i hamn! säger Annette Linander (C) regionstyrelsens 1:e vice ordförande, när hon kommer ut från regionstyrelsens möte i Kristianstad.

Bakgrunden är följande:

Enligt Region Skånes miljöprogram 2017–2020 ska andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedel uppgå till minst 70 procent av den totala livsmedelsbudgeten år 2020. Miljömålet säger att närproducerade livsmedel ska prioriteras.

Det har dock saknats en definition för vad som ska räknas till ”närproducerat”. Detta har inneburit att det endast är andelen ekologiska livsmedel som mäts vid uppföljning av miljömålet.

– Detta har varit helt snedvridet. Det har gjort att Region Skåne för att klara sina miljömål ofta har fokuserat på ekologiska livsmedel från ”Långtbortistan”, utan att ta hänsyn till hur mycket själva transporterna förstör klimatet, menar Annette Linander.

Regionstyrelsen beslöt att definiera närproducerat som ”Livsmedel som har sitt ursprung och är förädlat i följande regioner: Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Östergötland, Region Halland, Västra Götalandsregionen samt hela Danmark.”

– Jag är oerhört glad över att regionstyrelsen har antagit en definition, även om det geografiska området är något större än vad jag från början hade tänkt. Nu har vi i alla fall något att mäta mot. Det är som om man skulle träna för att springa snabbare, men inte hade haft ett tidtagarur. Det säger sig självt att man måste kunna mäta sina resultat, säger Annette Linander.

I Region Skånes upphandlingar ställs det också krav på att alla varor som köps in ska leva upp till svensk lagstiftning. Till exempel ska livsmedel uppfylla bland annat svenska djur- och växtskyddslagar samt att användning av antibiotika inte får ske i förebyggande syfte.

– För oss centerpartister är det självklart att värna djurskyddet och att vi vill minska på onödiga varutransporter. Med definitionen får vi äntligen det mätverktyg som har saknats. Vilket bäddar för att Region Skåne framöver kan satsa mer på närproducerat, säger regionrådet Birte Sandberg (C).

Håller du med? Bli medlem!