Nu är de riktade hälsosamtalen äntligen här

I närmare fyra år har Centerpartiet drivit på för ett införande av riktade hälsosamtal i Skåne. Motstånd från Socialdemokraterna och Miljöpartiet under förra mandatperioden hindrade förslaget från att bli verklighet då, men nu är samtalen äntligen igång.

Det var i början av 2017 som Centerpartiet lade motionen om riktade hälsosamtal. Dåvarande styre satte stopp och ansåg motionen besvarad. Först när Centerpartiet och Allians för Skåne tog över styret kunde arbetet startas upp.

I september 2019 fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om att genomföra en pilot av riktade hälsosamtal. Sedan dess har ett intensivt arbete pågått. Personal har utbildats, verktyg har utvecklats och elva vårdcentraler har valts ut för att delta i pilotprojektet.

I oktober genomfördes de första samtalen.

– Äntligen! säger Birte Sandberg (C), regionråd och primärvårdsnämndens ordförande. Äntligen kan vi se riktade hälsosamtal bli verklighet för skåningarna. Evidensen är så tydlig, hälsosamtal ger effekt! De som deltar förbättrar sin hälsa och lever längre. För mig har det därför varit en självklarhet att hälsosamtal är något vi ska erbjuda skåningarna.

Birte Sandberg är den som har stått i spetsen för Centerpartiets arbete med att driva frågan om riktade hälsosamtal och det var även hon som skrev motionen 2017.

En tidig utvärdering av de hittills genomförda hälsosamtalen visar att vårdcentralerna har mötts av många positiva reaktioner. Det förväntade deltagande på drygt 40 procent har också överträffats med råge. Initiala siffror visar på ett deltagande på 50-60 procent och på vissa vårdcentraler tackar hela 90 procent ja till ett hälsosamtal.

Pilotprojektet sträcker sig till slutet av januari och kommer därefter att utvärderas. Vid ett positivt utfall väntas ett breddinförande, både geografiskt och demografiskt.

– Förhoppningen är att riktade hälsosamtal framöver ska kunna erbjudas på alla vårdcentraler i Skåne och till flera olika åldersgrupper, fortsätter Birte Sandberg. I Region Jönköpings län arbetar man till exempel med riktade hälsosamtal över medborgarens hela liv. Från det att man är småbarn hela vägen upp till 70-års ålder erbjuds kontinuerliga samtal med primärvården. Det tycker jag verkligen är eftersträvansvärt; en närvarande och aktiv vård som arbetar hälsofrämjande för alla skåningar!