Gårdsförsäljning kan rädda småföretagare

En av följderna av coronapandemin har blivit att många skånska småföretagare förlorat en stor del av sina intäkter och därmed riskerar konkurs. För att stötta näringslivet, måste vi i politiken inte bara tillföra mer pengar. Utan även skapa nya möjligheter.

Läs artikeln skriven av riksdagsledamot Kristina Yngwe, regionråd Annette Linander och ledamot i regionala utvecklingsnämnden Ola Olsson.