Distriktsstämma 27 mars

Den 27 mars är det distriktsstämma i Skåne. Denna gång digitalt. Alla kretsar kommer att skickar sina respektive ombud med tillhörande rösträtt. Övriga medlemmar är välkommna som åhörare.

KALLELSE

till Centerpartiet i Skånes distriktsstämma 2021

Plats: Zoom + VoteIT

Tid: Den 27 mars 2021 med ombudsanmälan 08:45 – 09:15

9.30 Stämman inleds

11:15 Föredrag av Anders W Jonsson, partiets första vice ordförande

12:00-13:00 Lunch

13.00 Information av regionråden Annette Linander och Birte Sandberg

13:10 Information från CUF

13:15 Information från CS

13:20 Information från nätverken

13:30 Stämmoförhandlingar återupptas

Anmäl dig till distriktsstämman här