Nytt sjukhus i Helsingborg

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 april att föreslå regionstyrelsen att bygga ett nytt sjukhus i Helsingborg. Sjukhuset kommer att förläggas i Östra Ramlösa där kommunen planerar en ny stadsdel.

Att ta krafttag och bygga ett helt nytt sjukhus innebär att man nu kommer slippa kompromissa i gamla omoderna byggnader.

"När vi nu bygger ett nytt sjukhus, låt oss då passa på att ta tillvara alla möjligheter som digitaliseringen ger. Och låt oss passa på att bygga ett riktigt miljösmart sjukhus", säger Annette Linander, förste vice ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.