Krafttag mot våld i nära relationer

Nästan 9 000 kvinnor polisanmälde våld i en nära relation bara under 2020. Mörkertalet är stort. Det behövs krafttag som stoppar den akuta våldsspiralen och långsiktigt skydd för våldsutsatta kvinnor.

Centerpartiet har drivit på för straffskärpningar för sexual- och kvinnofridsbrott, samt för hedersbrott. Centerpartiet har också drivit på för införande av samtyckeslagstiftning, och för ökade resurser har rättsväsendet och till kvinnojourer runt om i landet. Vi efterlyser nu skarpare åtgärder från regeringen. Åtgärder som visar att samhället tar våldet på allvar.

Centerpartiet vill:

  • att kön införs som en hatbrottsgrund. Det är rimligt att kön, i likhet med exempelvis könsöverskridande identitet och sexuell läggning, kan utgöra grund för hatbrott. Införandet av kön som straffskärpningsgrund har också betydelse för att komma till rätta med det sexistiska näthat som begränsar kvinnors livsrum.
  • ändra så att den förälder som dödar den andra föräldern automatiskt förlorar vårdnaden om barnen. Idag är det inte så. Om en förälder dödar den andra föräldern övergår idag vårdnaden om gemensamma barn per automatik till den förälder.
  • tillsätta en utredning för att ge myndighet (till exempel Boverket) i uppdrag att tillsätt en samordnare i syfte att se över förutsättningarna att tillskapa en nationell bostadskö för människor som utsatts för våld så att dessa snabbt kan ges förtur till bostäder.
Som undertecknad till motionen står bland annat den skånska riksdagsledamoten Sofia Nilsson.