Förkorta restiden på landsbygden

På väg efter väg i Skåne sänks hastighetsbegränsningarna. Avsikten från Trafikverkets sida är att skapa säkrare vägar med färre olyckor. Det är bra men att enbart sänka hastigheten utan att se till lokala förutsättningar är fel väg att gå.

Den hastighetsöversyn som Trafikverket inledde för några år sedan måste få ett bättre nyanserat perspektiv. För att så ska ske krävs nya riktlinjer och normer från regeringen, vilket nu verkar bli verklighet.

I mitten av april lämnade regeringen den infrastrukturproposition som ska bli vägledande för b la Trafikverket hastighetsöversyn. I den hittas formuleringar som exempelvis ”åtgärder som förkortar restiden på landsbygd ska prioriteras”.

Leif Sandberg, kommunalråd i Tomelilla, gläds åt Infrastrukturpropositonen som sedan kommer att mynna ut i en ny nationell trafikplan.

"Det är min absoluta ambition och uppfattning", säger Leif Sandberg.