Vi kan snart stå hjälplösa mot vanliga bakterier

Varje år avlider 33 000 människor i Europa på grund av multiresistenta bakterier. Det är dags att ta ett krafttag mot överanvändningen av antibiotika.

33 000 människor i Europa och en halv miljon människor globalt avlider varje år på grund av multiresistenta bakterier. I Sverige är Skåne den region som har högst användning av antibiotika. En oroväckande utveckling som måste stoppas.

Tre centerpartistiska företrädare från Skåne skriver gemensamt om vilka insatser som behövs för att öka kunskapen och medvetenheten hos såväl yrkesverksamma som hos medborgare om den hotande antibiotikaresistens.