Vi måste ta större ansvar för miljön och klimatet

Skåne är en fantastisk plats, med ett speciellt rum i mångas hjärtan. Men plasten i våra vatten, bristande infrastruktursatsningar och bristande ansvarstagande hotar miljön och vårt klimat.

Centerpartiet i Skåne tar på sig ledartröjan när det gäller miljöarbetet på såväl lokal som regional nivå i Skåne. Vi måste vända utvecklingen så att Skåne ska kunna vara grönt – både nu och i framtiden.

Centerpartiets satsningar för ett bättre klimat ska påverka i både stort och smått. Regioner och kommuner ska självklart vara föredömen i sitt arbete samtidigt som det ska vara lätt att göra rätt för varje enskild skåning.

  • Bättre möjligheter för nyttjande av kollektivtrafik för varje skåning
  • Fler laddstolpar i våra kommuner
  • Fortsatta satsningar på biogas och biodrivmedelsanvändning 
  • Förbättrade möjligheter att återvinna sitt avfall
  • Förbättrade möjligheter att välja hållbara livsmedel
  • Förbättrade möjligheter att installera solceller