Skåne ska bli miljöbästa region

För Centerpartiet är miljöarbetet viktigt. Just nu pågår arbetet med ett nytt miljöprogram för Region Skåne. Ett avstamp i att arbeta för att Region Skåne blir miljöbästa region i landet.

Om det miljöprogram som just nu håller på att arbetas fram i Region Skåne går igenom kommer det att innebära ett nytt arbetssätt där miljöfrågorna kommer sättas i fokus. Det kommer nämligen att bli i regionens budget och verksamhetsplan som det operativa miljömålsarbetet fastställs. Med andra ord kommer varje budgetdebatt också bli en miljödebatt.

Centerpartiet är mycket stolta över att vara en del av detta arbete. Vi kommer att jobba för att skarpa miljökrav ska in i budget och verksamhetsplan.  

  • Minska fossila utsläpp i alla led
  • Öka den egna elproduktionen
  • Fasa ut fossil plast där det är möjligt
  • Krafttag för att i så stor utsträckning som möjligt använda livsmedel som är närproducerade

Läs hela artikeln nedan skriven av regionråd Annette Linander, 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden Lars Hansson och servicenämndens ledamot Mikael Stamming.