Kriminalitet ska inte vara ett attraktivt vägval i livet

På eftermiddagen den 3 augusti kl 15:44 inkom det larm om skottlossning vid Gamlegårdens Centrum i Kristianstad. Det är tydligt att den kriminella verksamhet som tidigare höljts i dunkel nu flyttat ut på öppen gata och riskerar att drabba långt fler än enbart tilltänkta offer.

Vi måste göra mer för att trygga människors vardag – både i Kristianstad och i resten av Sverige. Gängvåldet har kommit att bli en av de största utmaningarna i modern tid. 2019 togs ett blocköverskridande program bestående av 34 punkter med skarpa åtgärder för att trycka tillbaka det ökande våldet. Punkterna är bra och insatserna nödvändiga men de har visat sig otillräckliga.

I en gemensam debattartikel i Kristianstadbladet skriver riksdagsledamot Johan Hedin och Centerpartiets gruppledare i Kristianstad Karl Gemfeldt om sju insatser som är nödvändiga för att bemöta gängvåldet.

  1. Utbildning. Vi behöver rusta barn och unga för kommande livsval genom bättre utbildning.
  2. Pressa tillbaka tudelningen. Idag lever många hundra tusen människor i Sverige i permanent utanförskap utan möjligheter till jobb och egen inkomst. Den utvecklingen måste vända.
  3. Rekrytera och utbilda fler poliser.
  4. Förlängd strafftid. Påföljderna för brott som är vanligt förekommande inom gängkriminalitet måste ses över.
  5. Restriktionsdom mot personer som avtjänat ett straff.
  6. Stärk vittnesskyddet.
  7. Skärp straffen för förberedelse av brott.

Centerpartiet vill ge varje människa kraft att styra sina egna liv. Alla människor, oavsett bakgrund ska ges möjlighet att uppnå sina drömmar. Var man är född, sin bakgrund, familj, om man växt upp i ett välmående samhälle eller i ett utanförskapsområde ska inte vara ett hinder. Den organiserade brottsligheten får aldrig hindra människor från att leva sina liv.