Budget 2021: Vi vill mer för Skåne

Tillsammans med våra kollegor i Allians för Skåne presenterar nu Centerpartiet mandatperiodens sista budget. Budgeten innefattar inte minst omfattande satsningar på vården och kollektivtrafik.

Skåningarna ska ha tillgång till en förstklassig vård i framkant. Därför tillskjuter vi 145 miljoner kronor när det gäller läkemedel och köper in en avancerad robot som ska bistå vid komplicerade operationer. Vi stärker också psykiatrin, cancervården och ambulansvården.

När Allians för Skåne tillträde efter valet 2018 krävdes omfattande insatser för att skuldsanera efter Socialdemokraternas tidigare styre. Projektet lyckades! Bokslutet 2019 visade ett rejält överskott och nu kan nu satsningar göras för ett ännu bättre Skåne.

  • 35 miljoner kronor för att stärka barn- och ungdomspsykiatri
  • 45 miljoner kronor till ambulansverksamheten i Skåne
  • 145 miljoner kronor för att kunna satsa på nya och förbättrade läkemedel
  • En halv miljard extra för att säkra en fungerande kollektivtrafik
  • 25 miljoner kronor på att öka takten på utbyggnaden av bredband