Listorna för Malmö och valkrets Sydväst 1 är klara

Centerpartiets riksdagslista för riksdagsvalkrets Malmö och regionlistan för valkrets Sydväst 1 är nu klara. Riksdagslistan toppas av sittande riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen och i toppen av regionlistan hittar vi Charlotte Bossen, idag ledamot i regionfullmäktige.

Medlemmarna i riksdagsvalkrets Malmö och tillhörande regionvalkrets Sydväst 1 samlades lördagen den 13 november för att fastställa sina listor inför valet 2022. Stämman valde i enlighet med nomineringskommitténs förslag att sätta Niels Paarup-Petersen i topp på riksdagslistan efter partiledare Annie Lööf.

Jag är oerhört glad över det enhälliga stöd stämman gav mig att toppa riksdagslistan för Centerpartiet i Malmö efter vår partiledare. Jag kommer fortsätta att stå upp för Malmö, Skåne och för en politik byggd på liberala värderingar, säger Niels.

Som etta på regionlistan för valkrets Sydväst 1 valdes Charlotte Bossen, även det i enlighet med nomineringskommitténs förslag. Charlotte sitter idag som ledamot i regionfullmäktige och som vice ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Jag är oerhört stolt och tacksam. Den senaste mandatperioden har jag arbetat intensivt för en bättre sjukvård. Jag har kombinerat mitt jobb som arbetsterapeut på sjukhuset med politiken. Jag vill att den skånska vården ska vara nära, jämställd och hälsofrämjande. Jag ser fram emot att få möjligheten att fortsätta detta arbete och vill rikta ett stort tack till medlemmarna för det fina förtroendet, säger Charlotte Bossen.

Nedan presenteras riksdagslistan för Malmö i sin helhet:

 1. Annie Lööf
 2. Niels Paarup-Petersen
 3. Emelie Nyman
 4. Magnus Thulin
 5. Kay Wictorin
 6. Charlotte Bossen
 7. Mohammad Al Balout
 8. Martin Molin
 9. Ewa Wressmark
 10. Anton Sauer
 11. Leif Aruhn-Solén
 12. Heinz Wellershaus
 13. Magdalena Nour
 14. Anneli Kihlstrand
 15. Halid Osman
 16. Antoni Wegemo
 17. Julia Sundin
 18. Nils Karlsson
 19. Henrik Malmberg
 20. Max Hartler
 21. Joacim Ahlqvist
 22. Benjamin Thol
 23. Andreas Önnerfors
 24. Donal Gaynour

Nedan presenteras regionlistan för valkrets Sydväst 1 i sin helhet:

 1. Charlotte Bossen
 2. Magnus Thulin
 3. Lars-Eric Nelderup
 4. Anotoni Wegemo
 5. Leif Mohlin
 6. Kay Wictorin
 7. Nils Karlsson
 8. Magdalena Nour
 9. Heinz Wallershaus
 10. Leif Aruhn-Solén
 11. Ewa Wressmark
 12. Emelie Nyman
 13. Mohammad Al Balout
 14. Moa Wallenborg
 15. Joacim Ahlmqvist
 16. Bengt Nilsson
 17. Knut Persson
 18. Joel Takahashi Olsson
 19. Henrik Malmberg
 20. Andreas Önnerfors
 21. Bengt Svensson
 22. Max Hartler
 23. Halid Osman
 24. Saif Abushark
 25. Benjamin Thol