Framtidstro för lantbrukarna

Centerpartiet har under mandatperioden varit en avgörande röst för att stärka gles- och landsbygdens näringar. I vår budget finns landsbygdsatsningar på över 21 miljarder de kommande åren, skriver Annie Lööf tillsammans med de skånska riksdagsledamöterna i Skånska Dagbladet.

De gröna näringarna har det senaste året drabbats hårt av höga priser på diesel, kvävegödsel, el och andra insatsvaror. De larmrapporter som kommit från bland andra LRF måste tas på största allvar. Lantbrukare ska inte tvingas ge upp sina livsverk på grund av skenande kostnader.

Centerpartiet har under mandatperioden varit en avgörande röst för att stärka gles- och landsbygdens näringar. Vi har möjliggjort en ökad landsbygdsprogramsbudget. Vi har tagit ansvar för företagens ekonomi under pandemin och fått på plats stora satsningar på bredband, på vägar och järnvägar. Vi har också medverkat till att stärka äganderätten för skogen samt förhandlat fram ett lagförslag om lättnader i strandskyddslagstiftningen som gör att strandskyddet görs om i grunden. Men vi vill mer.

I Centerpartiets budget finns landsbygdsatsningar på över 21 miljarder de kommande åren. För 2022 lägger vi en miljard mer än både regeringen och M/KD/SD-koalitionen på landsbygdsprogrammet.

Näringarna i gles- och landsbygd är centrala för hela landets resa till framgång och tillväxt. Här finns de bördiga jordarna, skogarna som ger oss förnybara bränslen, turistföretagandet, naturupplevelser och klimatsmarta byggmaterial. Vi måste varje dag se till att ge landsbygden och lantbrukarna de bästa tänkbara förutsättningarna att fortsätta bygga Sverige starkare och grönare.

Det skriver Annie Lööf, Kristina Yngwe, Jonny Cato, Sofia Nilsson och Niels Paarup-Petersen i Skånska Dagbladet. Läs hela artikeln här.