Vi måste ta barns psykiska hälsa på allvar

Allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt och på ett halvår har antalet remisser till BUP ökat med 30 procent. Allians för Skåne satsar nu extra för att vända utvecklingen.
- Den negativa utvecklingen måste brytas så att människor kan få rätt vård i rätt tid och på rätt plats, säger Charlotte Bossen.

- Under de tre år som jag varit politiker har jag arbetat hårt för att barn och ungdomars psykiska hälsa. Jag är därför stolt över att Allians för Skåne nu förstärker psykiatrin med 118 miljoner, säger Charlotte Bossen (C), vice ordförande i Region Skånes psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd

Charlotte Bossen skriver tillsammans med företrädare för Allians för Skåne i Sydsvenskan om satsningarna som bland annat kommer att ge:

  • En satsning på Maria-mottagningar, där barn och unga med drogproblem kan få vård.
  • 30 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin, inget barn ska behöva vänta mer än 30 dagar på att få vård.
  • Satsning på Peer-support, där personer som har erfarenhet av egen psykisk ohälsa anställs för att stödja den som är sjuk.
  • Stärkt samverkan med skolornas elevhälsa
  • En satsning för att minska köerna till våra könsidentitetmottagningar
  • Ett krafttag för att minska köerna till neuropsykiatriska utredningar, där vi vill upphandla både utredning och behandling.

- Psykisk ohälsa och sjukdom är ett växande problem som skapar ett stort lidande. Jag vill att alla Skåningar ska ha tillgång till vård och den behandling i tid, säger Charlotte Bossen.

Hela debattartikeln hittar du här.