Sabotagen mot skånsk järnväg måste motverkas nationellt

Skåningarna måste kunna lita på att de kan ta tåget och komma fram i tid. Men kopparstölder och spårspringningar sätter käppar i hjulet. Nu måste regeringen samordna åtgärder för att hantera sabotaget mot järnvägstrafiken.

Svensk järnväg har på senare tid drabbats av otaliga stölder av kopparkabel längs med spåren. Mest drabbade är järnvägssträckor i Skåne, främst i nordvästra Skåne.

Hitttills har till exempel nära tre mil kopparkabel stulits på Rååbanan längs sträckan Helsingborg – Teckomatorp. Stölderna är sofistikerade och sker i vissa fall öppet utan att någon runt omkring förstår att en stöld pågår trots att den sker mitt framför ögonen på dem.

Under senare år har också antalet spårspring ökat kraftigt, alltså att obehöriga rör sig på spårområdet. Det leder till att tågen antingen måste stoppas helt eller köra med kraftigt reducerad hastighet tills polisen sökt av banan och gett klartecken att ingen längre uppehåller sig vid spåren.

- Jag kräver därför att Sverige på nationell nivå, med regering och myndigheter i spetsen, tar ett krafttag för att motverka det sabotage mot svensk infrastruktur och tågtrafik som spårspring och kopparstölder utgör, säger Lars Hansson, förste vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Regeringen bör därför ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att koordinera och hålla samman ett arbete för att förebygga och hantera sabotaget mot svensk järnväg.

- Det behövs därför att många olika myndigheter måste vara inblandade, till exempel Trafikverket, Polisen och Tullverket, säger Lars Hansson.

Läs hela debattartikeln i Sydsvenskan här.